Teologia kultury

Teologia kultury - Tillich | Freeangle.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Tillich
WYMIAR
10,68 MB
NAZWA PLIKU
Teologia kultury.pdf
ISBN
8715685117238

OPIS

Tillich sprowadza religię „na ziemię”, twierdząc, że jest ona ze wszystkich doświadczeń przeżyciem najbardziej ludzkim, że jest gruntem i głębią życia duchowego każdej wrzuconej w świat egzystencji. Człowiek nie potrafi, a nawet nie chce, w żadnym wymiarze swojej ziemskiej egzystencji, żyć bez religii, ponieważ jest ona istnieniem, uniwersalnością, bytem bez początku i końca. Posiada wreszcie realny wymiar – bowiem istnieć będzie tak długo, jak długo będzie istniał człowiek. Z tej to przyczyny nie można rozgraniczać ludzkiej rzeczywistości, dzieląc ją na sferę sacrum i profanum. Świat jest całością i jako taki stanowi Boskie Sanktuarium. Każda dziedzina życia, ludzkiej kultury, powinna więc ulec sakralizacji w myśl judeochrześcijańskiego monizmu i uniwersalizmu. Zaś głównym zainteresowaniem teologii powinno stać się istnienie Boga, jako odpowiedzi na pytanie ukryte w bycie, pytanie o sens tego, co jest, o znaczenie świata i naszej egzystencji. Taka teologia – będąc sposobem na interpretację współczesnej rzeczywistości – odróżnia się od tradycyjnych jej form, w których obiektem refleksji pozostaje biblijny Bóg, zwłaszcza w zakresie eklezjalnej wiary sformułowanej w dogmatach. Teologia kultury, przeciwnie, podlega nieustannej odnowie w świetle globalnego rozwoju współczesnego świata i miejsca, jakie zajmuje w nim pojedynczy człowiek. Jest teologią odpowiadającą, to znaczy apologetyczną, poszukującą doskonałej jedności, w której religia jest treścią kultury, a kultura jest formą religii.Jacek Aleksander Prokopski

Fanpage kierunku teologia kultury działającego w Instytucie Dialogu Religii i Kultury UKSW. Zapraszamy wszystkich studentów, absolwentów,... Kup teraz.

Badania prowadzone na Wydziale posiadają interdyscyplinarny charakter. Wydział realizuje studia z zakresu: teologia, mediteranistyka, muzykologia, nauki o rodzinie, religioznawstwo, praca socjalna, kultury i religie Bliskiego Wschodu. Teologia Polityczna to ogólnopolskie środowisko skupiające intelektualistów, naukowców, publicystów, młodzież akademicką, artystów o poglądach konserwatywno-liberalnych. Teologia kultury, przeciwnie, podlega nieustannej odnowie w świetle globalnego rozwoju współczesnego świata i miejsca, jakie zajmuje w nim pojedynczy człowiek.

POWIĄZANE KSIĄŻKI