MERITUM Podatki 2021

MERITUM Podatki 2021 - Aleksander Kaźmierski | Freeangle.org Przeczytaj książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w Twojej przeglądarce. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 na Twoim smartfonie. I wiele więcej freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Aleksander Kaźmierski
WYMIAR
6,71 MB
NAZWA PLIKU
MERITUM Podatki 2021.pdf
ISBN
6407075803760

OPIS

Najważniejsze uwzględnione w 19. wydaniu uchwalone i projektowane zmiany to m.in.:PIT:niekorzystne dla podatników zmiany – co do ulgi abolicyjnej (od 1 stycznia 2021 r.); preferencyjne zasady odliczenia straty z pozarolniczej działalności gospodarczej, poniesionej z powodu epidemii COVID-19 (odnoszą się również do podatników CIT); zasady odliczania od dochodu – stanowiącego podstawę opodatkowania – darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 (odnoszą się również do podatników CIT); stosowanie w zmodyfikowany sposób ulgi na złe długi – w odniesieniu do podatników ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19 (dotyczy także podatników CIT); ułatwienia dla płatników w zakresie skutecznego posługiwania się certyfikatem rezydencji podatnika (zmiany wprowadzone przez ustawy „anty-COVIDowe” – dotyczą one również podatników CIT); zmiany w zakresie prawa do obniżenia stawki amortyzacyjnej (od 1 stycznia 2021 r.; dotyczą one również podatników CIT); zmiana wysokości limitów niektórych przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych zwolnionych od podatku (zmiana wprowadzona przez ustawy „anty-COVIDowe”); znacząca liberalizacja warunków stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (od 1 stycznia 2021 r.).CIT:spółka komandytowa oraz niektóre spółki jawne zostaną objęte podatkiem CIT (zgodnie z projektem od 1 stycznia 2021 r.); prosta spółka akcyjna – jako osoba prawna (spółka kapitałowa) – podatnikiem CIT (od 1 marca 2021 r.); spółki nieruchomościowe płatnikiem CIT (od 1 stycznia 2021 r.); zmiany w zakresie możliwości stosowania obniżonej stawki CIT w wysokości 9%, w tym zwiększenie maksymalnego limitu bieżących przychodów, tj. jednego z warunków stosowania stawki 9% (od 1 stycznia 2021 r.); zmiany dotyczące podatników zobligowanych do przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych (od 1 stycznia 2021 r.); wydłużenie terminów dla złożenia oświadczenia oraz informacji o cenach transferowych za rok podatkowy: TPR-C za 2019 rok (zmiany wprowadzone przez ustawy „anty-COVIDowe”).VAT:połączenie pliku JPK_VAT z deklaracją i wprowadzenie obowiązku składania pliku JPK V7M albo JPK V7K – począwszy od rozliczeń za październik (IV kwartał) 2020 r.; nowy zakres danych zawartych w deklaracjach podatkowych VAT – począwszy od rozliczeń za październik (IV kwartał) 2020 r.; wdrożenie tzw. pakietu SLIM VAT obejmujące m.in. rezygnację z obowiązku uzyskiwania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę w odniesieniu do faktur korygujących in minus, tj. zmniejszającej podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego, wprowadzenie do ustawy o VAT przepisów dotyczących zasad ujmowania faktur korygujących in plus, wprowadzenie możliwości dokonywania przeliczeń na złote według kursów stosowanych dla potrzeb podatku dochodowego, wydłużenie z 2 do 6 miesięcy terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów; zmiany w zakresie rozliczeń sprzedaży wysyłkowej będące skutkiem wprowadzenia na poziomie unijnym tzw. pakietu e-commerce (od 1 stycznia 2021 r.).Ordynacja podatkowa:zmiana regulacji dotyczących wyłączenia odpowiedzialności solidarnej nabywcy towarów i usług oraz jego kontrahenta (od 1 lipca 2020 r.).Podatek od nieruchomości:zasady udzielania przez rady gmin zwolnienia z podatku od nieruchomości dla wybranych grup przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych spowodowanych przez COVID-19; wpływ nowelizacji ustawy – Prawo budowlane z 17 września 2020 r. na opodatkowanie podatkiem od nieruchomości.Kodeks karny skarbowy:penalizacja nowych zach

Kolejną kwestią jest ryzyko potencjalnego wzrostu cen. Co prawda projektodawca w uzasadnieniu stwierdził, że wdrożenie podatku - ze względu na dużą konkurencję między sieciami handlowymi - nie wpłynie na wzrost cen oferowanych produktów, to jednak w praktyce nie można wykluczyć sytuacji, że proinflacyjnym czynnikiem w jakimś stopniu ... MERITUM Podatki 2021.

Rabaty do -60%. Największy wybór ebooków na Amazon Kindle oraz inne czytniki.

POWIĄZANE KSIĄŻKI