Aksjologiczne orientacje w filozofii człowieka

Aksjologiczne orientacje w filozofii człowieka - Ryszard Kozłowski | Freeangle.org Przeczytaj książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w Twojej przeglądarce. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 na Twoim smartfonie. I wiele więcej freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Ryszard Kozłowski
WYMIAR
3,67 MB
NAZWA PLIKU
Aksjologiczne orientacje w filozofii człowieka.pdf
ISBN
6645299170208

OPIS

„Aksjologiczne orientacje w filozofii człowieka” to zbiór tekstów, w których wspólnym tematem jest świat osoby ludzkiej, relacje, które rozwija i wartości, dzięki którym kształtuje swoją osobową tożsamość. Żywię głęboką nadzieję, że to wartości wyznaczają stabilne punkty odniesienia dla rozwoju osobowości człowieka na możliwych poziomach i wymiarach ludzkiej egzystencji. Prócz zagadnień ogólnych, proponowane refleksje wchodzą w obszar aksjologii pedagogicznej, edukacji aksjologicznej, czy wychowania ku wartościom. Niemniej jednak ogólniejsze horyzonty namysłu zakreśla filozofia człowieka. Fragment wstępu

medycyny, psychologii lub konkretnych rodzajów wartości, np. etycznych, moralnych, religijnych, itp. Można przedmiot filozofii prawa ograniczyć do prawa pozytywnego (ustanowionego, ogłoszonego), a można i rozszerzyć na wszelkie prawo ( a więc także na naturalne i zwyczajowe), w tym drugim przypadku szczególnie widoczna jest integralna więź filozofii prawa z metafizyką człowieka i z etyką. W węższym znaczeniu.

Filozofię i pedagogikę łączy w tym miejscu wymiar aksjologiczny, ponieważ problematyka istoty ludzkiej to problematyka wartości, a zagadnienie wychowania człowieka to problem wzrastania ku wartościom"1. W FILOZOFII MARII GOŁASZEWSKIEJ ... wytworów, przeżyć aksjologicznych, funkcjonowania wartości w „świecie czło-wieka" (czyli w tak zwanej antroposferze) oraz szeroko rozumianych procesów ...

POWIĄZANE KSIĄŻKI