Podmiotowość samorządu terytorialnego a zakres jego zadań i kompetencji

Podmiotowość samorządu terytorialnego a zakres jego zadań i kompetencji - Katarzyna Małysa-Sulińska | Freeangle.org Przeczytaj książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w Twojej przeglądarce. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 na Twoim smartfonie. I wiele więcej freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Katarzyna Małysa-Sulińska
WYMIAR
8,9 MB
NAZWA PLIKU
Podmiotowość samorządu terytorialnego a zakres jego zadań i kompetencji.pdf
ISBN
7375413277865

OPIS

W publikacji omówiono zagadnienia prezentowane podczas XIII Seminarium Naukowego Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, które odbyło się dniach 10–11 października 2019 r. w Krakowie. Jego celem było przeprowadzenie dyskusji na temat kształtu i zakresu, a także perspektyw podmiotowości poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.W niniejszym tomie ujęto teksty traktujące między innymi o podmiotowości samorządu terytorialnego:w kontekście zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej, w procesie weryfikacji decyzji jego organów, w aspekcie statusu organów gminy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.Poruszono w nim również zagadnienia ograniczeń samodzielności gminy w kształtowaniu zagospodarowania przestrzennego oraz statusu prawnego jednostek samorządu terytorialnego jako członków stowarzyszeń.Adresaci:Książka przeznaczona jest dla pracowników organów administracji publicznej, przedstawicieli świata nauki, a także studentów studiów prawniczych i administracyjnych.

Reaktywowany w Polsce w 1990 roku po 40-letniej przerwie samorząd terytorialny oparty został, bez wątpienia, na doświadczeniach międzywojennego polskiego samorządu terytorialnego oraz samorządów państw Europy Zachodniej. Nie można jednak, w żadnym razie, traktować obecnego samorządu ... Najczęściej kupowane razem.

beck monografie prawnicze osobowoŚĆ prawna jednostek samorzĄdu terytorialnego osobowo l¥ prawna jednostek samorz Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. Źródła dochodów jednostek są określone w ustawie.

POWIĄZANE KSIĄŻKI