Zakres kognicji sądu w postępowaniu wieczystoksięgowym

Zakres kognicji sądu w postępowaniu wieczystoksięgowym - Emil Kowalik | Freeangle.org Przeczytaj książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w Twojej przeglądarce. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 na Twoim smartfonie. I wiele więcej freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Emil Kowalik
WYMIAR
11,81 MB
NAZWA PLIKU
Zakres kognicji sądu w postępowaniu wieczystoksięgowym.pdf
ISBN
1330156800457

OPIS

W książce scharakteryzowano pojęcie kognicji sądu wieczystoksięgowego na tle podstawowych instytucji ksiąg wieczystych oraz postępowania wieczystoksięgowego. Odpowiednio ukształtowany zakres kognicji sądu w postępowaniu wieczystoksięgowym odgrywa istotną rolę dla zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego nieruchomościami. Jest kompromisem pomiędzy zapewnieniem szybkości i sprawności postępowania wieczystoksięgowego a prawdziwością wpisów w księdze wieczystej. Sąd wieczystoksięgowy dysponuje niezbędnymi instrumentami prawnymi do ustalenia, czy na podstawie dostępnego w postępowaniu wieczystoksięgowym materiału dowodowego nastąpiła zmiana stanu prawnego nieruchomości oraz czy nie istnieją znane mu przeszkody do jej ujawnienia w księdze wieczystej. W związku z tym ograniczona kognicja sądu wieczystoksięgowego stanowi rzeczywistą gwarancję bezpieczeństwa obrotu prawnego nieruchomościami.Adresaci:Publikacja jest adresowana do sędziów, referendarzy sądowych, adwokatów, radców prawnych i notariuszy oraz wszystkich uczestników rynku nieruchomości.

Odpowiednio ukształtowany zakres kognicji sądu w postępowaniu wieczystoksięgowym odgrywa istotną Zakres kognicji sądu w postępowaniu wieczystoksięgowym: Tytuły równoległe: The scope of court cognizance in the land and mortgage register proceedings: Autorzy: Kowalik, Emil: Słowa kluczowe: kognicja; postępowanie wieczystoksięgowe; bezpieczeństwo prawne: Data wydania: 8-paź-2019: Abstrakt: „W postępowaniu wieczystoksięgowym odpada możliwość dokonywania wykładni oświadczeń woli za pomocą dowodów z przesłuchania stron, z zeznań świadków, czy z niedołączonych do wniosku o wpis dokumentów. Zakres kognicji sądu nie sprzeciwia się co prawda dokonywaniu wykładni zgodnej z dyrektywami art.

Cena 106,30 zł. Książka w kategorii Literatura.

POWIĄZANE KSIĄŻKI