Elementy bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Analiza wybranych systemów

Elementy bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Analiza wybranych systemów - praca zbiorowa | Freeangle.org Przeczytaj książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w Twojej przeglądarce. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 na Twoim smartfonie. I wiele więcej freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
praca zbiorowa
WYMIAR
11,78 MB
NAZWA PLIKU
Elementy bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Analiza wybranych systemów.pdf
ISBN
8415430907957

OPIS

Publikacja stanowi zbiór opracowań z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego, które powstały w rezultacie spotkań ludzi nauki z przedstawicielami administracji publicznej. Podstawowym jej celem jest zwrócenie uwagi na istotne problemu i wyzwania bezpieczeństwa państwa z uwzględnieniem środowiska międzynarodowego, jak również przedstawienie wybranych systemów przeciwdziałania podstawowym zagrożeniom w tym zakresie. Składają się na nią dwie części. Pierwsza przedstawia tło polityczne i militarne zachodzących współcześnie zjawisk oraz wybrane problemy z zakresu bezpieczeństwa społecznego, ekonomicznego i ekologicznego oraz teleinformatycznego. Poszczególne rozdziały traktują o przesłankach i przyczynach powstawania zagrożeń w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym państwa, zależnościach między nimi i ich skutkach, poruszają problematykę przestępstw komputerowych i wojny w cyberprzestrzeni, masowych migracji w kontekście realizacji funkcji państwa oraz zagrożenia jakości wód w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Część druga obejmuje analizy z zakresu funkcjonowania wybranych podsystemów bezpieczeństwa narodowego. Kolejne rozdziały dotyczą charakterystyki pozamilitarnego systemu obronnego państwa z uwzględnieniem współpracy w ramach europejskich i północnoatlantyckich struktur bezpieczeństwa, zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, a także współpracy Straży Granicznej ze służbami wywiadu i kontrwywiadu w systemie ochrony granicy państwowej w kontekście współczesnych wyzwań i zagrożeń oraz zmian w środowisku międzynarodowym.Niniejsza książka stanowi drugi tom serii “Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Uwarunkowania, konteksty, perspektywy”.

Przeczytaj recenzję Elementy bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej . Zamów dostawę do dowolnego salonu i zapłać przy odbiorze! Tytuł: Elementy bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : analiza wybranych systemów / red.

Mickiewicz P., System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach ustrojowych wybranych państw, Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012. Książka Elementy bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej autorstwa Swoboda Piotr, Żebrowski Andrzej , dostępna w Sklepie EMPIK.COM w cenie 34,99 zł .

POWIĄZANE KSIĄŻKI