Dotacje samorządowe udzielane na realizację zadań przez organizacje pozarządowe [PRZEDSPRZEDAŻ]

Dotacje samorządowe udzielane na realizację zadań przez organizacje pozarządowe [PRZEDSPRZEDAŻ] - Jadwiga Glumińska-Pawlic | Freeangle.org Z przyjemnością przedstawiamy książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia, autorstwa Mauro Bonazziego. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 lub jakimkolwiek innym możliwym formacie freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Jadwiga Glumińska-Pawlic
WYMIAR
12,62 MB
NAZWA PLIKU
Dotacje samorządowe udzielane na realizację zadań przez organizacje pozarządowe [PRZEDSPRZEDAŻ].pdf
ISBN
8576327858201

OPIS

Publikacja stanowi swoiste kompendium wiedzy o zasadach i trybie dotowania organizacji pozarządowych z zasobów finansowych budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Praca w przystępny sposób wyjaśnia problematykę prawa dotacyjnego, w tym zwłaszcza procedurę dotyczącą:planowania, udzielania oraz rozliczania dotacji, kontroli wykorzystania przekazanych środków.Opracowanie zawiera także informacje, dotyczące szczególnego trybu postępowania w ramach procedury udzielania i rozliczania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w czasie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, który został wprowadzony ustawą z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.).Książka została opracowana z uwzględnieniem najnowszych przepisów i orzecznictwa z zakresu prawa dotacyjnego, w tym:ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o finansach publicznych.Praca ma charakter teoretyczno-praktyczny, pozwalając Czytelnikowi na ocenę obowiązujących polskich regulacji prawnych. Autorzy łączą aspekty teoretyczne w zakresie konstrukcji i form prawnych gwarantujących prawidłową realizację zadań z praktycznymi wskazówkami oraz przykładami rozstrzygnięć organów administracji publicznej i sądów administracyjnych.W publikacji znajdziesz ponadto przedstawienie różnych wzorów dokumentów stosowanych w procedurze dotowania organizacji pozarządowych, dotyczących np.:ogłaszania konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych, powoływania komisji konkursowych, składania ofert realizacji zadań publicznych, harmonogramów realizacji zadań.Poradnik stanowi cenną pomoc w:stosowaniu często skomplikowanych i niejednoznacznych przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także ustawy o finansach publicznych w zakresie prawa dotacyjnego; merytorycznym wsparciu pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych w zakresie orzekania w postępowaniach odwoławczych dotyczących zobowiązania beneficjentów dotacji do ich zwrotu jako wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości; reprezentowaniu organizacji pożytku publicznego oraz obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego w zakresie procedury udzielania i rozliczania dotacji; rozliczaniu dotacji oraz sporządzeniu sprawozdań finansowych z realizacji zadania publicznego; pozyskaniu środków w ramach dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.Adresaci:Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków, pracowników administracji samorządowej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, księgowych i ekonomistów oraz menedżerów w organizacjach pożytku publicznego. Będzie cennym źródłem wiedzy dla wszystkich osób zainteresowanych niniejszą problematyką, którzy zamierzają poznać sposoby realizacji zadań publicznych z finansowym wykorzystaniem środków samorządowych. Będzie przydatna na szkoleniach, kursach specjalnych lub sprofilowanych studiach podyplomowych.

... Dotacje samorządowe udzielane na realizację zadań przez organizacje pozarządowe ...

Premiera: 2020-05-22. Księgarnia internetowa merlin.pl Rodzaje dotacji ze środków publicznych.

POWIĄZANE KSIĄŻKI