System prawa ubezpieczeń społecznych. Tom I. Część ogólna [PRZEDSPRZEDAŻ]

System prawa ubezpieczeń społecznych. Tom I. Część ogólna [PRZEDSPRZEDAŻ] - Iwona Sierocka | Freeangle.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Iwona Sierocka
WYMIAR
5,85 MB
NAZWA PLIKU
System prawa ubezpieczeń społecznych. Tom I. Część ogólna [PRZEDSPRZEDAŻ].pdf
ISBN
9043030805824

OPIS

Tom I Systemu prawa ubezpieczeń społecznych podejmuje zagadnienia z ogólnej teorii prawa ubezpieczeń społecznych. Przemiany modelu ubezpieczeń społecznych, jakie miały miejsce po 1998 r., a także liczne nowelizacje ustaw z nim związanych, których celem było poszukiwanie optymalnych rozwiązań gwarantujących w przyszłości środki utrzymania dla ubezpieczonych w przypadku pojawienia się ryzyka ubezpieczeniowego, pozwalają na nowo spojrzeć i ocenić funkcjonujące konstrukcje prawa ubezpieczeń społecznych. Celem opracowania jest przybliżenie zagadnień wynikających z prawa ubezpieczeń społecznych, prezentacja stanowisk weryfikujących przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania oraz porządkowanie i ujednolicenie terminologii tej gałęzi prawa.Czytelnicy odnajdą tu szczegółowe omówienie następujących tematów:pojęcie i systematyka prawa ubezpieczeń społecznych, miejsce prawa ubezpieczeń społecznych w systemie prawa i jego związki z innymi gałęziami prawa, funkcje i źródła prawa ubezpieczeń społecznych, podmioty i stosunki prawne ubezpieczenia społecznego, właściwości i zasady prawa ubezpieczeń społecznych, zdarzenia losowe i ryzyka ubezpieczeniowe.Autorzy tomu to uznani przedstawiciele nauki prawa z wielu ośrodków naukowych z całego kraju, legitymujący się znaczącym dorobkiem w zakresie opracowanych zagadnień. Ze względu na rozległość i złożoność kwestii składających się na prawo ubezpieczeń społecznych ich analiza będzie przedmiotem kolejnych tomów Systemu.Adresaci:Książka jest przeznaczona dla przedstawicieli nauki prawa socjalnego oraz dla prawników praktyków, w tym sędziów, radców prawnych i adwokatów.

Tom I. Część ogólna [PRZEDSPRZEDAŻ] ebook >> $91.26 - Tom I Systemu prawa ubezpieczeń społecznych podejmuje zagadnienia z ogólnej teorii prawa ubezpieczeń społecznych.

Zamówienia można składać przez internet. System prawa ubezpieczeń społecznych. Tom I.

POWIĄZANE KSIĄŻKI