Przechadzki po lesie teorii i nie tylko

Przechadzki po lesie teorii i nie tylko - praca zbiorowa | Freeangle.org Przeczytaj książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w Twojej przeglądarce. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 na Twoim smartfonie. I wiele więcej freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
praca zbiorowa
WYMIAR
11,79 MB
NAZWA PLIKU
Przechadzki po lesie teorii i nie tylko.pdf
ISBN
7582712127991

OPIS

Prezentowany tom jest efektem współpracy badaczy reprezentujących różne ośrodki naukowe, różne pokolenia oraz różne style humanistycznej refleksji. Ową varietas, rozkładającą się na wielość głosów, (meta)języków czy kręgów tematycznych, spaja jednak wspólny zamiar stworzenia monografii wywodzącej się z inspiracji dorobkiem publikacyjnym i dydaktycznym wrocławskiego polonisty, italianisty i bohemisty – Profesora Wojciecha Solińskiego. Zawartość książki stanowią więc studia obejmujące zagadnienia z zakresu teorii literatury i teorii badań literackich, przekładoznawstwa, osobno wyodrębnionej literatury czeskiej i włoskiej, filmoznawstwa oraz szeroko pojętej kultury literackiej. Zapożyczona od Umberta Eco tytułowa metafora sugeruje niespieszną wędrówkę po tematach tworzących rozpościerający się na tak rozległym terytorium „las rzeczy”.

Szkice o literaturze, języku i kulturze. Przechadzka po lesie (niekoniecznie fikcji) Anna Kronenberg, 2014, Geopoetyka. Zwi zki literatury i !rodowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu #ódzkiego, #ód $, ss.

Wojciechowi Solińskiemu na siedemdziesiąte ... Przechadzki po lesie teorii i nie tylko. Szkice o literaturze, języku i kulturze.

POWIĄZANE KSIĄŻKI