[OUTLET] Zarys teorii postępowania administracyjnego

[OUTLET] Zarys teorii postępowania administracyjnego - Zbigniew Kmieciak | Freeangle.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Zbigniew Kmieciak
WYMIAR
7,17 MB
NAZWA PLIKU
[OUTLET] Zarys teorii postępowania administracyjnego.pdf
ISBN
5418839343777

OPIS

Towar z kategorii OUTLET.Tytuł może zawierać następujące uszkodzenia:- uszkodzoną, porysowaną, pogiętą okładkę,- zagięcia, zżółknięcia stron,- brakujące dodatki (np. płyty, art. papiernicze, naklejki) itp.- brakujące baterie, popsute elementy dźwiękowe.Towar z tej kategorii nie podlega wymianie na towar pełnowartościowy.Ilość egz. ograniczona. W monografii przedstawiono kluczowe problemy postępowania administracyjnego w kontekście zmian zachodzących w rodzimym systemie prawnym, uwarunkowanych przede wszystkim członkostwem Polski w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem w szerokim stopniu rozwiązań obcych. Wyeksponowano w niej zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości, takie jak:ciężar dowodu, środki ochrony interesów jednostki w sytuacji zwłoki w załatwieniu sprawy, warianty konstytucyjnego prawa do odwołania, gwarancje obiektywizmu orzekania przez administrację oraz dopuszczalny poziom formalizmu procesowego podejmowanych przez nią działań.W książce podjęto też próbę ukazania współczesnych tendencji w rozwoju prawa o postępowaniu administracyjnym, przy jednoczesnym skonfrontowaniu ustaleń naszej doktryny z dorobkiem nauki w innych systemach prawnych. O unikalnym charakterze opracowania przesądza przyjęta w nim metodologia rozważań, pozwalająca na wypracowanie przez Czytelnika własnego punktu widzenia w poruszanych kwestiach i wyjście poza utrwalony w literaturze przedmiotu schemat analizy, nie zawsze przystający do realiów funkcjonowania administracji publicznej i samego prawa. Stawiając pytania o wizję postępowania administracyjnego, autor zrywa z dotychczasowym sposobem myślenia o funkcjach i instytucjach procedury, uznając za pierwszoplanowe kryteria jej oceny wartości definiowane jako elastyczność, odformalizowanie, przejrzystość i efektywność.Adresaci:Publikacja przeznaczona jest dla przedstawicieli nauki, a także szeroko rozumianej praktyki - urzędników, sędziów oraz osób świadczących profesjonalną pomoc prawną.

Pojęcie postępowania administracyjnego Wszystkie działania podejmowane przed podmiotami pełniącymi funk-cje administracji publicznej, które zmierzają do ustalenia naruszenia prawa ... 7 Z.

Zobacz inne Prawo i administracja, najtańsze i najlepsze oferty. Zarys teorii postępowania administracyjnego | Kmieciak Zbigniew | Wolters Kluwer. Książki i inne produkty w niskich cenach w księgarni internetowej czytam.pl. postępowania administracyjnego § 1.

POWIĄZANE KSIĄŻKI