Prawo przewozowe. Komentarz

Prawo przewozowe. Komentarz - Dorota Ambrożuk | Freeangle.org Z przyjemnością przedstawiamy książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia, autorstwa Mauro Bonazziego. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 lub jakimkolwiek innym możliwym formacie freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Dorota Ambrożuk
WYMIAR
5,48 MB
NAZWA PLIKU
Prawo przewozowe. Komentarz.pdf
ISBN
6438672075694

OPIS

W komentarzu kompleksowo omówiono zasady przewozu osób i rzeczy wykonywanego przez uprawnionych do tego przewoźników – opierając się zarówno na przepisach komentowanej ustawy, jak i innych regulacjach prawnych dotyczących przewozu osób i rzeczy, w tym rozporządzeń unijnych mających pierwszeństwo przed regulacją ustawową.W książce przedstawiono m.in. zagadnienia dotyczące:dokumentów związanych z przewozem, odpowiedzialności przewoźnika, rozporządzania przesyłką, przeszkód w przewozie i wydaniu przesyłki, ustalenia wysokości odszkodowania i sposobu dochodzenia roszczeń.Autorzy wskazali na regulacje, których prawidłowa wykładnia powoduje najwięcej trudności lub kontrowersji. Książka prezentuje orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych oraz poglądy doktryny.Adresaci:Komentarz przeznaczony jest dla adwokatów i radców prawnych zajmujących się problematyką przewozową oraz sędziów orzekających w wydziałach gospodarczych i cywilnych. Będzie także przydatny pracownikom przedsiębiorstw przewozowych i spedycyjnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych działających na rynku ubezpieczeń transportowych.

Komentarz to publikacja, która w przystępny i syntetyczny sposób przedstawia praktyczne zagadnienia związane z cywilnoprawnymi aspektami przewozu osób i rzeczy. Szczególną uwagę poświęcono problemom wywołującym wątpliwości w orzecznictwie sądowym i w praktyce, takim jak: zakres odpowiedzialności za nienależyte ... Art.

78 roszczenia między przewoźnikami, roszczenia dochodzone na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przedawniają się z upływem roku. 2. Opis: Prawo przewozowe .

POWIĄZANE KSIĄŻKI