Dystrybucja ubezpieczeń. Komentarz

Dystrybucja ubezpieczeń. Komentarz - Monika Szaraniec | Freeangle.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Monika Szaraniec
WYMIAR
4,65 MB
NAZWA PLIKU
Dystrybucja ubezpieczeń. Komentarz.pdf
ISBN
2273578695435

OPIS

Dystrybucja ubezpieczeń. Komentarz zawiera omówienie wszystkich przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z uwzględnieniem aktów wykonawczych. Regulacja ta ma fundamentalne znaczenie dla działalności dystrybutorów ubezpieczeń oraz ich klientów, a także dla funkcjonowania rynku ubezpieczeń gospodarczych. Wprowadza z jednej strony wiele nowych rozwiązań prawnych istotnych dla działalności dystrybutorów ubezpieczeń, z drugiej strony treść przepisów prawnych budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych, które jeszcze nie zostały rozstrzygnięte w orzecznictwie sądów ze względu na niedługi czas obowiązywania ustawy.W opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na takie zagadnienia jak:obowiązki rejestracyjne, zawodowe i organizacyjne dystrybutorów ubezpieczeń, obowiązki (głównie przedkontraktowe o charakterze informacyjnym) nałożone na dystrybutorów ubezpieczeń względem klienta, procedury wchodzenia dystrybutorów ubezpieczeń na zagraniczne rynki w całej Unii Europejskiej, sankcje i środki administracyjne z tytułu naruszenia przepisów ustawy, pozasądowe rozstrzyganie sporów z udziałem klientów, rola Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) w ramach nadzoru mikroostrożnościowego nad działalnością dystrybutorów ubezpieczeń.Komentarz został napisany w oparciu o najbardziej aktualną literaturę polską i zagraniczną oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Autorzy książki są przedstawicielami polskiej nauki i praktyki prawa wyróżniającymi się bogatym dorobkiem naukowym i zawodowym w zakresie prawa ubezpieczeń gospodarczych.Adresaci:Publikacja przeznaczona jest zarówno dla praktyków prawa, tj. sędziów, adwokatów, radców prawnych, jak i dla przedstawicieli nauki, aplikantów zawodów prawniczych i studentów. Będzie stanowić cenną pomoc również dla samych dystrybutorów ubezpieczeń, innych instytucji finansowych i ich pracowników.

Szybkie wysyłki. Darmowy transport od 159 zł.

Title: Ustawa o dystrybucji ubezpieczen g 19 podglad - m.indd Created Date: dystrybucjA ubezpieczeń Komentarz Mariusz Fras, Bartosz Kucharski, Katarzyna Malinowska Dorota Maśniak, Monika Szaraniec Dystrybucja ubezpieczeń g 21 podglad.indd 2-3 13/02/2020 14:45. KOMENTARZE PRAKTYCZNE WARSZAWA 2020 Dystrybucja Książka Dystrybucja ubezpieczeń Komentarz Mariusz Fras .

POWIĄZANE KSIĄŻKI