Anarchizm i inne eseje

Anarchizm i inne eseje - Goldman Emma | Freeangle.org Przeczytaj książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w Twojej przeglądarce. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 na Twoim smartfonie. I wiele więcej freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Goldman Emma
WYMIAR
9,17 MB
NAZWA PLIKU
Anarchizm i inne eseje.pdf
ISBN
9280921557321

OPIS

Opublikowana przed stu laty ksia?z˙ka Emmy Goldman Anarchizm i inne eseje ukazuje sie? po polsku po raz pierwszy. [...] Nie brakuje [...] pos´wie?conych „czerwonej Emmie” ksia?z˙ek biograficznych,ale rzadko pojawia sie? ona pos´ro´d wielkich teoretyko´w anarchizmu: Proudhona, Bakunina, Kropotkina.Jes´li wspomina sie? o jej pracy intelektualnej, to tylko w jednym, niezaprzeczalnie istotnym konteks´cie — Goldman wprowadziła do anarchizmu perspektywe? feministyczna? i uczyniła seksualnos´c´ kobieca?, lecz takz˙e nieheteronormatywna?, problemem istotnym dla refleksji anarchistycznej. Goldman jest zatem doceniana jako prekursorka anarchofeminizmu i teorii queer (czy raczej queerowego anarchizmu), tym niemniej jej wkład teoretyczny miałby sprowadzac´ sie? po prostu do przeniesienia juz˙ gotowej teorii anarchistycznej na nowe, dotychczas niedostrzegane, pole płci i seksualnos´ci. Tymczasem przekraczaja?c zakres´lone wczes´niej granice refleksji anarchistycznej, Goldman dokonała całkowitego jej przeobraz˙enia — podobnie jak radykalny feminizm i teoria queer, takz˙e zapowiadaja?ca je mys´l Goldman jest złoz˙onym narze?dziem krytycznym pozwalaja?cym zakwestionowac´ zaro´wno fundamenty porza?dku politycznego i społecznego, jak tez˙ istnieja?ce formy oporu— takz˙e, a moz˙e przede wszystkim, formy wytwarzane przez najbliz˙szych towarzyszy rewolucyjnej drogi. Ze wstępu Piotra Laskowskiego

Darmowy transport od 159 zł. Przekonaj się sam! Anarchizm i inne eseje Emma Goldman chomikuj.

Data zakończenia 2018-02-03 - cena 26,73 zł Opublikowana przed stu laty książka Emmy Goldman Anarchizm i inne eseje ukazuje się po polsku po raz pierwszy. [...] Nie brakuje [...] poświęconych „czerwonej Emmie" książek biograficznych, ale rzadko pojawia się ona pośród wielkich teoretyków anarchizmu: Proudhona, Bakunina, Kropotkina.

POWIĄZANE KSIĄŻKI