Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz do art. 167-296

Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz do art. 167-296 - Stanisław Zabłocki | Freeangle.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Stanisław Zabłocki
WYMIAR
12,96 MB
NAZWA PLIKU
Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz do art. 167-296.pdf
ISBN
3947121285561

OPIS

Komentarz zawiera obszerną analizę przepisów regulujących dowody i środki przymusu. Szczególne znaczenie mają te części opracowania, które odnoszą się do nowych przepisów, np. dotyczących dowodów nielegalnych, ponieważ kwestie te powodują najwięcej trudności interpretacyjnych. Autor szczegółowo omówił zagadnienia budzące wątpliwości, wobec których zajął jednoznaczne stanowisko, a wywód poparł argumentami przytaczanymi w doktrynie i judykaturze.Publikacja zawiera również szczegółowe omówienie ostatnich zmian do kodeksu, w tym dotyczących m.in.:możliwości zabezpieczenia wykonania przepadku przedsiębiorstwa również na mieniu osoby fizycznej; dopuszczalności kontroli i utrwalania treści rozmów telefonicznych w przypadku nowych przestępstw; możliwości zwrócenia się sądu lub prokuratury do właściwego naczelnego organu administracji rządowej o zwolnienie świadka od obowiązku zachowania tajemnicy; obowiązku uzyskiwania informacji z centralnej ewidencji kierowców oraz z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego prowadzonej przez Policję, dotyczących oskarżonego w postępowaniu w sprawach o przestępstwa w ruchu lądowym.

Na rozprawie apelacyjnej i kasacyjnej sąd orzeka w składzie trzech sędziów, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. § 2.

2015, stan prawny : 7 maja 2015 r., inne wydania (9) Klat-Górska Elżbieta, Klat-Wertelecka Lidia, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Kodeks postępowania karnego Komentarz Tom 1 i 2 Świecki Dariusz. ...

POWIĄZANE KSIĄŻKI