Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - dka-Medek | Freeangle.org Przeczytaj książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w Twojej przeglądarce. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 na Twoim smartfonie. I wiele więcej freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
dka-Medek
WYMIAR
4,89 MB
NAZWA PLIKU
Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.pdf
ISBN
5030509514754

OPIS

 Książka zawiera 225 wzorów pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz wzorów orzeczeń wydawanych przez wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny, dotyczących m.in.:stron i uczestników postępowania - ich zdolności sądowej i procesowej oraz udziału pełnomocników, przebiegu postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym - od wszczęcia postępowania do wydania orzeczenia sądowego oraz jego uprawomocnienia, środków odwoławczych, kosztów postępowania oraz zwolnień od ich uiszczania, wznowienia postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczeniaWzory obejmują nie tylko treść druków urzędowych, lecz także treść kazusów, które dość często występują w praktyce orzeczniczej. Pod poszczególnymi wzorami zamieszczono objaśnienia pozwalające na prawidłowe pod względem prawnym sporządzanie pism i orzeczeń, a w odpowiednim orzecznictwie powoływanym przez autorów znajdują się istotne wskazówki dla sporządzającego pismo.W ósmym wydaniu książki zostały uwzględnione najnowsze zmiany wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej, które zmieniają przepisy Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi m.in. w zakresie:sprzeciwu od decyzji kasacyjnych, mediacji w postępowaniu sądowym, trybu uproszczonego, skargi na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego.Autorzy są praktykami – sędziami Naczelnego Sądu Administracyjnego, specjalistami z dziedziny postępowania sądowoadministracyjnego, mającymi również doświadczenie w publikacjach teoretycznych w omawianej tematyce.Adresaci:Publikacja ma na celu pomoc uczestnikom postępowania i ich pełnomocnikom w doborze właściwego pisma procesowego do konkretnej sytuacji prawnej. Jest przeznaczona dla praktyków: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, notariuszy, prokuratorów, organów administracji publicznej, stron postępowania sądowo-administracyjnego, a także aplikantów zawodów prawniczych.Wzory pism są dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony: www.postepowanie-sadowoadmininistracyjne-wzory1.wolterskluwer.pl - po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Obecnie sądownictwu temu podlega... Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi + CD. Wydanie 6, Dauter Bogusław - LexisNexis w korzystnej cenie.

Przeczytaj recenzję Wzory Pism i Orzeczeń w Postępowaniu Przed Sądami Administracyjnymi. Zamów dostawę do dowolnego salonu i zapłać przy odbiorze! Książka Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi + CD pochodzi z wydawnictwa LexisNexis.

POWIĄZANE KSIĄŻKI