Wydatkowanie i rozliczanie środków unijnych w zamówieniach publicznych

Wydatkowanie i rozliczanie środków unijnych w zamówieniach publicznych Z przyjemnością przedstawiamy książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia, autorstwa Mauro Bonazziego. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 lub jakimkolwiek innym możliwym formacie freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
WYMIAR
12,98 MB
NAZWA PLIKU
Wydatkowanie i rozliczanie środków unijnych w zamówieniach publicznych.pdf
ISBN
7143667077659

OPIS

Poradnik stanowi omówienie istotnych zmian w zakresie wydatkowania przez beneficjentów środków unijnych, z uwzględnieniem zasad i procedur określonych m.in w„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020".Wśród najważniejszych zmian warto wskazać:sformułowanie wspólnych wymagań dla zamówień, do których zastosowanie ma procedura rozeznania rynku, zasada konkurencyjności albo przepisy Prawa zamówień publicznych; wprowadzenie w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków pojęcia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia; stosowanie przez jednostki publiczne tzw. zasady konkurencyjności.Poradnik zawiera praktyczny komentarz oraz zestaw pytań i odpowiedzi, dzięki czemu stanowi cenną pomoc przy interpretacji przepisów i procedur dotyczących wydatkowania środków unijnych.Adresaci:Książka adresowana jest do wszystkich, którzy w swojej praktyce zawodowej zajmują się sprawami związanymi z wydatkowaniem środków z funduszy unijnych, w tym przede wszystkim: prawników, pracowników instytucji zamawiających, a także wykonawców zamówień publicznych.

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.

Sprawdź! Książka Wydatkowanie i rozliczanie środków unijnych w zamówieniach publicznych do kupienia na dadada.pl za jedyne 58,27 zł (Rabat 16%). Autor: praca zbiorowa, wydawnictwo: Wolters Kluwer. Wydatkowanie i rozliczanie środków unijnych...

POWIĄZANE KSIĄŻKI