Skuteczność unijnego prawa administracyjnego na przykładzie ochrony weterynaryjnej

Skuteczność unijnego prawa administracyjnego na przykładzie ochrony weterynaryjnej - Joanna Wegner | Freeangle.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Joanna Wegner
WYMIAR
7,92 MB
NAZWA PLIKU
Skuteczność unijnego prawa administracyjnego na przykładzie ochrony weterynaryjnej.pdf
ISBN
1389156365641

OPIS

W publikacji dokonano analizy skuteczności unijnego prawa administracyjnego z perspektywy osiągania celów prawa. Zbadano działanie współczesnej administracji, posługując się przykładem wyodrębnionej dziedziny unijnego prawa administracyjnego przy wykorzystaniu nowatorskiej metody rejestrowanych faktów. Scharakteryzowano uwarunkowania funkcjonowania administracji sieciowej, w tym pozostającej w strukturach ponadnarodowych.W opracowaniu przedstawiono wiele pojęć niezbędnych do opisu skuteczności prawa, takich jak:rodzaje skuteczności prawa, przestrzeganie i wykonywanie prawa, interwencja prawna, czynniki skuteczności prawa unijnego, nowoczesne procedury administracyjne. Omówiono również takie zjawiska, jak: partycypacja, orkiestracja, prywatyzacja, kooperacja w kontekście postępowania administracyjnego. Podjęto ponadto problematykę znaczeniasoft lawwe współczesnym prawie administracyjnym. Zwrócono uwagę na doniosłość prawa procesowego oraz norm etyki zawodowej i dostępu do wiedzy w sytuacji braku regulacji materialnoprawnej. Wykazano również aktualność, choć nie bez niezbędnych modyfikacji, niektórych tradycyjnych koncepcji prawa administracyjnego, takich jak: ciągi działań administracji z udziałem działań faktycznych, uznanie administracyjne, władztwo administracyjne.Adresaci: Książka skierowana jest nie tylko do teoretyków prawa, lecz także praktyków prawa: adwokatów i radców prawnych oraz urzędników.

Promocje nawet do -35%. Sprawdź! Skuteczność unijnego prawa administracyjnego na przykładzie ochrony weterynaryjnej, Joanna Wegner, 89,3 zł.

Księgarnia internetowa merlin.pl W publikacji dokonano analizy skuteczności unijnego prawa administracyjnego z perspektywy osiągania celów prawa. Zbadano działanie współczesnej administracji, posługując się przykładem wyodrębnionej dziedziny unijnego prawa administracyjnego przy wykorzystaniu nowatorskiej metody rejestrowanych faktów.

POWIĄZANE KSIĄŻKI