Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz - Paweł Fajgielski | Freeangle.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Paweł Fajgielski
WYMIAR
6,5 MB
NAZWA PLIKU
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz.pdf
ISBN
6959989900167

OPIS

Publikacja obejmuje przepisy unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (część I komentarza) oraz nowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych (część II komentarza). Obie części są ze sobą powiązane poprzez system odesłań, co zapewnia spójność, pozwala na uniknięcie zbędnych powtórzeń, a zarazem umożliwia łatwe poruszanie się po tekstach komentowanych przepisów.Szczegółowo opisane są w niej:obowiązki administratorów, zasady powoływania i pełnienia funkcji inspektora ochrony danych, zmienione zasady i przesłanki przetwarzania danych.Autor omawia regulacje nowej polskiej ustawy, w tym:postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych, wyjątki od obowiązku informowania przewidziane dla podmiotów publicznych, warunki i tryb certyfikacji, postępowanie w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych.W komentarzu uwzględniono też sprostowanie do unijnego rozporządzenia.Adresaci:Publikacja jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych i sędziów, a także administratorów, podmiotów przetwarzających i inspektorów ochrony danych. Będzie przydatna pracownikom administracji oraz przedsiębiorcom przetwarzającym dane osobowe. Zainteresuje również osoby zajmujące się prawem ochrony danych osobowych na płaszczyźnie naukowej.Prof. Fajgielski: Dane chronione lepiej, ale z nadgorliwością trzeba walczyć >>

Obie części są ze sobą powiązane poprzez system odesłań, co zapewn Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, nazywane również „RODO" lub „GDPR", „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych" jest kompleksową regulacją, która wprowadza rewolucję w zakresie ochrony danych osobowych, poprzez m.in. nałożenie nowych ... W pierwszej części zawarty został komentarz do unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, uwzględniający sprostowanie do tego aktu normatywnego (Dz.Urz.

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, inaczej rozporządzenie o ochronie danych osobowych, OROD lub RODO (ang.

POWIĄZANE KSIĄŻKI