Wypowiedzenie stosunku pracy

Wypowiedzenie stosunku pracy - Zbigniew Góral | Freeangle.org Z przyjemnością przedstawiamy książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia, autorstwa Mauro Bonazziego. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 lub jakimkolwiek innym możliwym formacie freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Zbigniew Góral
WYMIAR
3,88 MB
NAZWA PLIKU
Wypowiedzenie stosunku pracy.pdf
ISBN
3318854341614

OPIS

Książka porusza tematykę będącą jednym z najczęstszych przedmiotów sporów sądowych - wypowiedzenie stosunku pracy. Zawiera szczegółową i kompleksową prezentację problematyki tej jednej z podstawowych instytucji indywidualnego prawa pracy. Autorzy zwracają szczególną uwagę na ostatnie zmiany w obowiązującej regulacji oraz w szerokim zakresie odwołują się do orzecznictwa sądowego. Nie uciekając od kwestii teoretycznych, podejmują próbę ukazania tego, co jest ważne zwłaszcza z praktycznego punktu widzenia.Przedmiotem analizy są:pojęcie i zakres zastosowania wypowiedzenia jako sposobu ustania stosunku pracy, konstrukcja prawna wypowiedzenia, sytuacja stron stosunku pracy w okresie wypowiedzenia, ochrona przed wypowiedzeniem (zarówno powszechna, jak i szczególna), roszczenia przysługujące w razie wypowiedzenia wadliwego i tryb ich dochodzenia.W publikacji zostały uwzględnione najnowsze zmiany wprowadzone w Kodeksie pracy w zakresie dotyczącym wypowiadania umów terminowych, możliwości zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, ochrony trwałości stosunku pracy (m.in. w okresie przedemerytalnym), uprawnień pracownika w razie wadliwego wypowiedzenia stosunku pracy, trybu dochodzenia roszczeń z tego tytułu.Adresaci: Opracowanie skierowane jest do pracowników działów kadr, pracodawców, działaczy związkowych. Zainteresuje także prawników praktyków oraz pracowników naukowych (nie tylko uniwersyteckich) zajmujących się przede wszystkim prawem pracy, ale również kwestiami zarządzania zasobami ludzkimi.

Pracodawca jako strona profesjonalna stosunku pracy, która inicjuje i kończy w ... Kodeks pracy przewiduje możliwość rozwiązania za wypowiedzeniem przez jedną ze stron stosunku pracy umowy zawartej zarówno na okres próbny, jak i czas określony oraz nieokreślony. Wypowiedzenie jest zatem zwykłym narzędziem, które przewidują przepisy prawa, z którego pracownik oraz pracodawca może skorzystać w celu rozwiązania ... Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

419 - art. 73 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy.

POWIĄZANE KSIĄŻKI