Ustawa o systemie oświaty. Komentarz

Ustawa o systemie oświaty. Komentarz - Agata Piszko | Freeangle.org Przeczytaj książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w Twojej przeglądarce. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 na Twoim smartfonie. I wiele więcej freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Agata Piszko
WYMIAR
8,69 MB
NAZWA PLIKU
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz.pdf
ISBN
8544242222334

OPIS

Książka stanowi praktyczny komentarz do Ustawy o systemie oświaty, która częściowo została zastąpiona nową ustawą - Prawo oświatowe, w dużym jednak stopniu nadal obowiązuje.W opracowaniu omówiono m.in.:zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych, sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, pomoc materialną dla uczniów, organizowanie form wypoczynku dzieci i młodzieży.Publikacja przedstawia komentarz do poszczególnych artykułów ustawy. W przypadku artykułów uchylonych wskazano datę uchylenia i ewentualne uregulowanie przedmiotowego zagadnienia w przepisach innej ustawy. Autorka książki stara się podjąć próbę porównania dotychczasowych i nowych regulacji obejmujących daną materię. Dzięki temu adresat normy zdobędzie informację w jakim zakresie dany obszar kompetencji lub obowiązków uległ modyfikacji, na co zwrócić szczególną uwagę, czego należy unikać, itp.Wartością dodaną jest wzbogacenie publikacji o rozstrzygnięcia nadzorcze organów nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, orzeczenia sądów, opinie i stanowiska, a także posiadane przez autorkę doświadczenie zawodowe.Adresaci: Komentarz przeznaczony jest dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, osób prowadzących szkoły, pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz organów sprawujących nadzór pedagogiczny, a także adwokatów, radców prawnych i sędziów.

Wejdź i znajdź to, czego szukasz! Ustawa o systemie oświaty, wielokrotnie nowelizowana oraz uzupełniona kilkudziesięcioma rozporządzeniami, jest aktem prawnym o dużym znaczeniu i zasięgu: reguluje m.in. działalność szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych - zarówno publicznych, jak i niepublicznych. USTAWA.

Przeczytaj recenzję Ustawa o systemie oświaty. Komentarz.

POWIĄZANE KSIĄŻKI