Zamówienia publiczne na dostawy i usługi IT. Wybrane zagadnienia praktyczne

Zamówienia publiczne na dostawy i usługi IT. Wybrane zagadnienia praktyczne - Konrad Różowicz | Freeangle.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Konrad Różowicz
WYMIAR
12,48 MB
NAZWA PLIKU
Zamówienia publiczne na dostawy i usługi IT. Wybrane zagadnienia praktyczne.pdf
ISBN
3960747853491

OPIS

Publikacja pozwala w sposób całościowy zapoznać się z fundamentalnymi dla zamówień publicznych w branży IT zagadnieniami, które dotyczą m.in.:organizacji i planowania rozwoju systemów IT przez zamawiającego oraz szacowania ich wartości, konkretyzacji oraz opisu przedmiotu zamówienia, warunków podmiotowych udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pozacenowych kryteriów oceny ofert, umów w zamówieniach publicznych.Dobór poruszonych tematów został oparty na doświadczeniu autorów, analizie aktualnych opinii Urzędu Zamówień Publicznych oraz bieżącego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, a także na stanowisku przedstawicieli doktryny i środowiska eksperckiego. Publikacja umożliwi zamawiającym prawidłowe przygotowanie dokumentacji przetargowej, a wykonawcom z branży IT ułatwi zrozumienie specyfiki zamówień publicznych oraz problemów, jakie mogą wystąpić w przypadku wdrażania systemów informatycznych u jednostek zamawiających.Adresaci: Książka jest przeznaczona dla pracowników administracji rządowej i samorządowej ds. zamówień publicznych, specjalistów ds. zamówień publicznych, radców prawnych i adwokatów, a także przedsiębiorców z branży IT.

Wybrane zagadnienia praktyczne. Zamów dostawę do dowolnego salonu i zapłać przy odbiorze! Publikacja pozwala w sposób całościowy zapoznać się z fundamentalnymi dla zamówień publicznych w branży IT zagadnieniami, które dotyczą m.in.: organizacji i planowania rozwoju systemów IT przez zamawiającego oraz szacowania ich wartości, konkretyzacji or Zamówienia publiczne na dostawy i usługi IT.

ustawy P.z.p. wynosi 7.500 zł ... Członek i współzałożyciel Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.

POWIĄZANE KSIĄŻKI