Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz

Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz - Ewa Bończak-Kucharczyk | Freeangle.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Ewa Bończak-Kucharczyk
WYMIAR
7,31 MB
NAZWA PLIKU
Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz.pdf
ISBN
6636815980121

OPIS

W komentarzu omówiono zagadnienia związane z własnością lokali i funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych. Dokonano analizy większości problemów występujących w praktyce na tle stosowania ustawy o własności lokali, a także innych ustaw i aktów wykonawczych dotyczących tej tematyki, wskazując dostępne rozwiązania prawne i organizacyjne oraz kierunki działań wynikające z orzeczeń sądów. W opracowaniu wiele uwagi poświęcono takim kwestiom, jak: ustanawianie odrębnej własności lokali, zmiany własnościowe, podział nieruchomości do korzystania, nabywanie sąsiednich nieruchomości, a także pozycja wspólnoty jako osoby ustawowej. Autorka opisuje zagadnienia związane z zarządzaniem nieruchomością wspólną, w tym: różnorodne obowiązki zarządu lub zarządcy, zamawianiem usług i dostaw towarów oraz ich rozliczaniem, procedury stosowane we wspólnotach, sposoby rozstrzygania sporów na drodze sądowej, a także problemy, jakie powstają, gdy jednym z właścicieli lokali jest podmiot publiczny albo, gdy własność lokali wiąże się z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu. Adresaci:Książka przeznaczona jest dla prawników, zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami, osób zawodowo zajmujących się gospodarką nieruchomościami (w tym nieruchomościami stanowiącymi własność publiczną) oraz właścicieli lokali i członków zarządów.

Ograniczenia w przypadku własności lokali w spółdzielniach mieszkaniowych 271 4.1.5. Aktywizacja wspólnoty mieszkaniowej w spółdzielni mieszkaniowej 280 4.1.6. 2 własność lokali i wspólnota mieszkaniowa Komentarz Ewa Bończak-Kucharczyk Zamów książkę w księgarni internetowej KOMENTARZE PRAKTYCZNE 3.

Wydawca: „Mała" wspólnota mieszkaniowa - zmiany 2020. Od 1 stycznia 2020 r.

POWIĄZANE KSIĄŻKI