Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz

Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz - Paweł Zaborniak | Freeangle.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Paweł Zaborniak
WYMIAR
6,24 MB
NAZWA PLIKU
Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz.pdf
ISBN
3329642781611

OPIS

Książka kompleksowo opisuje zagadnienia związane z prowadzeniem - za pomocą stosownych rejestrów publicznych - ewidencji osób fizycznych oraz zasady realizacji obowiązku meldunkowego wraz z istotą relacji zachodzących na tym tle między organami administracji publicznej a obywatelami i cudzoziemcami. Nie pominięto kwestii przetwarzania danych zgromadzonych w rejestrach przez właściwe organy. Poszczególne wywody zilustrowano bogatym orzecznictwem sądowym oraz dotychczasowymi poglądami doktryny prawa.W opracowaniu omówiono m.in. nowelizację wprowadzoną ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw dotyczącą:obszarów kontroli sprawowanej przez organy administracji rządowej w stosunku do organów gminy; zreformowania zakresu upoważnień ustawowych adresowanych do ministra spraw wewnętrznych; nowych zasad udostępniania danych z rejestru PESEL.Adresaci: Komentarz przeznaczony jest dla osób wykonujących zawody prawnicze (sędziów sądów administracyjnych, adwokatów i radców prawnych), pracowników administracji publicznej zajmujących się problematyką administracyjnoprawnego statusu jednostki oraz studentów wydziałów prawa i administracji.

Przeczytaj recenzję Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz.

Komentarz Przejdź do produktu na www.ksiegarnia.beck.pl F r a gm ent. Część I.

POWIĄZANE KSIĄŻKI