Realizacja przedsięwzięć infrastrukturalnych. Aspekty prawnośrodowiskowe

Realizacja przedsięwzięć infrastrukturalnych. Aspekty prawnośrodowiskowe - Łukasz Oleszczuk | Freeangle.org Z przyjemnością przedstawiamy książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia, autorstwa Mauro Bonazziego. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 lub jakimkolwiek innym możliwym formacie freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Łukasz Oleszczuk
WYMIAR
4,80 MB
NAZWA PLIKU
Realizacja przedsięwzięć infrastrukturalnych. Aspekty prawnośrodowiskowe.pdf
ISBN
1476169171616

OPIS

Proces inwestycyjny można podzielić na etapy kończące się wydaniem decyzji administracyjnej. Informacje o koniecznych decyzjach administracyjnych zostały rozproszone w poszczególnych ustawach dotyczących planowania przestrzennego, ochrony środowiska i procesu budowlanego. Kwestie te są regulowane głównie przez przepisy określające wymagane dokumenty i dowody, które muszą być przedłożone organowi wydającemu poszczególne rodzaje decyzji administracyjnych. Celem niniejszego poradnika jest wskazanie przyszłym inwestorom, na podstawie dotychczasowego doświadczenia i orzecznictwa, możliwie prostej ścieżki postępowania w ramach obowiązującego prawa.W publikacji przedstawiono m.in.:aspekty prawnośrodowiskowych uwarunkowań procesu inwestycyjnego w podziale na prawo: międzynarodowe, Unii Europejskiej i polskie oraz w odniesieniu do poszczególnych etapów prac przedprojektowych i projektowych; instytucję oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) z oryginalnymi rozważaniami na temat kontroli jakości OOŚ oraz zamówień raportów OOŚ; decyzje inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami zawierającymi wzory decyzji wydawanych w cyklu inwestycyjnym; problematykę realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.Autorzy opracowali również listę poradników metodycznych, których wykorzystanie może istotnie podnieść jakość dokumentacji sporządzanej na potrzeby postępowań administracyjnych w cyklu inwestycyjnym.Adresaci:Książka jest przeznaczona dla radców prawnych, sędziów sądów administracyjnych, a także urzędników urzędów gmin, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska oraz wojewodów. Będzie cennym źródłem wiedzy dla ekonomistów, menedżerów oraz konsultantów działających w sektorze doradztwa w dziedzinie infrastruktury i środowiska oraz inwestorów publicznych i prywatnych realizujących przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa, biologii i ochrony środowiska.

Księgarnia internetowa dla spragnionych wiedzy. Szybkie wysyłki.

Jej wymiary to 170x240. Realizacja przedsięwzięć infrastrukturalnych redakcja naukowa Marcin Pchałek ZAGADNIENIA PRAWNE redakcja naukowa Marcin Pchałek Marcin Pchałek, Łukasz Oleszczuk, Rafał Cieślak Realizacja przedsięwzięć infrastrukturalnych Aspekty prawnośrodowiskowe CENA 149 ZŁ (W TYM 5% VAT) xRealizacja przedsiewziec g 16.indd 2-3 16/09/19 15:33 Realizacja przedsięwzięć infrastrukturalnych. Aspekty prawnośrodowiskowe - Opracowanie zbiorowe - Kup książkę w niskiej cenie na Livro.pl.

POWIĄZANE KSIĄŻKI