Rachunkowość w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków unijnych

Rachunkowość w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków unijnych - Krzysztof Dziadek | Freeangle.org Przeczytaj książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w Twojej przeglądarce. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 na Twoim smartfonie. I wiele więcej freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Krzysztof Dziadek
WYMIAR
3,28 MB
NAZWA PLIKU
Rachunkowość w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków unijnych.pdf
ISBN
2971443215583

OPIS

Publikacja porządkuje wiedzę z zakresu prowadzenia rachunkowości projektów dofinansowanych z funduszy unijnych.W książce znajdziesz zagadnienia dotyczące m.in.:dostosowania polityki rachunkowości do wymogów funduszy unijnych, ujęcia w ewidencji księgowej zdarzeń związanych z otrzymanym dofinansowaniem, wyceny majątku sfinansowanego z udziałem dotacji unijnej, prezentacji dotacji w sprawozdaniu finansowym.Autor omawia ponadto problemy związane z opodatkowaniem dotacji na gruncie:podatków dochodowych, w tym:otrzymanie dotacji a przychód podatkowy, możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków ponoszonych w projektach, zasady ujęcia w kosztach podatkowych amortyzacji od aktywów trwałych współfinansowanych dotacjami;podatku od towarów i usług, w tym:obowiązek zapłaty podatku VAT od otrzymanej dotacji, możliwości odliczenia VAT od wydatków ponoszonych w projektach.W opracowaniu wskazano również przykłady rozbudowy ewidencji księgowej zapewniające pozyskiwanie szczegółowych informacji na temat:realizowanych projektów, a także możliwości tworzenia raportów zarządczych na podstawie danych z wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów, które mogą być wykorzystane przez koordynatorów oraz kontrolerów do podejmowania decyzji w zakresie:zarządzania kosztami i finansami projektu, kontroli wykorzystania środków pieniężnych oraz monitorowania przepływów pieniężnych w projekcie.Publikacja prezentuje wyniki badań prowadzonych przez autora książki w przedsiębiorstwach w zakresie rozwiązań stosowanych do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów unijnych, zakresu informacji finansowych przekazywanych menedżerom do zarządzania projektami, problemów występujących przy realizacji projektów, a także ocenę dostosowania sposobu prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej do potrzeb informacyjnych instytucji finansujących oraz menedżerów zarządzających tymi projektami.Adresaci:Książka jest przeznaczona dla doradców podatkowych, głównych księgowych, pracowników zatrudnionych w komórkach finansowo-księgowych oraz biurach rachunkowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników naukowych, a także studentów uczelni wyższych oraz słuchaczy studiów podyplomowych realizujących kursy związane z problematyką rachunkowości i zarządzania projektami unijnymi.

Na czym polega obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji zdarzeń związanych z realizacją projektu dotowanego ze środków unijnych? Każdy projekt finansowany z zewnętrznych źródeł finansowych, zawsze w treści umowy o dofinansowanie nakłada obowiązek na Beneficjenta pomocy, aby dla projektu prowadzony był wyodrębniony kod księgowy lub wyodrębniona ewidencja księgowa. Obowiązek ten jest kluczowym zagadnieniem w celu sprawnej realizacji i rozliczenia projektu. Rachunkowość w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków unijnych - Dziadek Krzysztof - Kup książkę w niskiej cenie na Livro.pl.

Premiera: 2020-02-17. Księgarnia internetowa merlin.pl Publikacja porządkuje wiedzę z zakresu prowadzenia rachunkowości projektów dofinansowanych z funduszy unijnych.

POWIĄZANE KSIĄŻKI