Prawo zamówień publicznych w praktyce

Prawo zamówień publicznych w praktyce - Justyna Andała-Sępkowska | Freeangle.org Przeczytaj książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w Twojej przeglądarce. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 na Twoim smartfonie. I wiele więcej freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Justyna Andała-Sępkowska
WYMIAR
7,22 MB
NAZWA PLIKU
Prawo zamówień publicznych w praktyce.pdf
ISBN
3072791582082

OPIS

Publikacja stanowi funkcjonalną, praktyczną i zrozumiałą instrukcję dobrego prowadzenia procedury zakupowej, uwzględniającą liczne nowelizacje i zmiany w obowiązującym stanie prawnym.Omówiono w niej takie zagadnienia, jak:zasady udzielania zamówień oraz tryby postępowań, komunikacja zamawiającego z wykonawcami, przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zasady szacowania, przygotowanie dokumentacji przetargowej i jej zmiany, tryby postępowania przetargowego, np. przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem oraz bez ogłoszenia, dialog konkurencyjny, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, partnerstwo innowacyjne, licytacja elektroniczna, ocena przedmiotowa oferty, wybór najkorzystniejszej oferty oraz dokumentowanie postępowań, umowy w sprawach zamówień publicznych oraz umowy ramowe, zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, zamówienia sektorowe oraz zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, kontrola udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów.Adresaci:Poradnik jest przeznaczony dla pracowników administracji zarówno rządowej, jak i samorządowej, zajmujących się wydatkowaniem finansów publicznych. Zawiera wytyczne i wskazówki prawidłowego postępowania, uczula na ewentualne pułapki. Zawarte w nim omówienia mogą być nieocenione również dla osób zainteresowanych zamówieniami publicznymi, występującymi w roli wykonawców, ich doradców, a także całego kręgu zamawiających zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Nowa ustawa wprowadza szereg zmian do dotychczas obowiązujących regulacji. Aktualnie, w myśl obowiązującej do końca roku ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jej przepisów nie stosuje się do umów z zakresu prawa pracy, w tym także do umów o zarządzanie i prowadzenie PPK.... Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

2019 ze zm.), która... Prawo zamówień publicznych w praktyce. Publikacja stanowi funkcjonalną, praktyczną i zrozumiałą instrukcję dobrego prowadzenia procedury zakupowej, uwzględniającą liczne nowelizacje i zmiany w obowiązującym stanie prawnym.

POWIĄZANE KSIĄŻKI