Prawo autorskie

Prawo autorskie - Janusz Barta | Freeangle.org Przeczytaj książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w Twojej przeglądarce. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 na Twoim smartfonie. I wiele więcej freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Janusz Barta
WYMIAR
9,4 MB
NAZWA PLIKU
Prawo autorskie.pdf
ISBN
7418066508385

OPIS

Książka w sposób kompleksowy przedstawia problematykę prawa autorskiego. Jest równocześnie przewodnikiem po spornych i aktualnych zagadnieniach w tej dziedzinie.Czwarte wydanie zostało istotnie rozszerzone i zmienione - blisko 30% materiału dodano lub zasadniczo zmodyfikowano. Spowodowane to było zmianą stanu normatywnego (dwie nowelizacje polskiego prawa autorskiego w 2015 roku) i niektórych poglądów autorów, a także rozbudową analizy wybranych kwestii, np.:"ściągania" nielegalnych plików z internetu, dopuszczalności używania odnośników (linków), dzieł osieroconych, zasad stosowania testu trójstopniowego. Autorzy uwzględnili problemy prawa autorskiego poruszane na studiach podyplomowych prowadzonych w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej UJ, a także stanowiące przedmiot sporów sądowych lub opinii prawnych. Omówili również odpowiednie aspekty prawa Unii Europejskiej.Pierwsze wydanie publikacji zostało uznane przez "Magazyn Literacki KSIĄŻKI" za jedną z pięciu książek 2008 roku.Janusz Barta i Ryszard Markiewiczod wielu lat kierują Katedrą Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (dawniej: Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ). Zajmują się problematyką praw na dobrach niematerialnych, w szczególności prawem autorskim. Opublikowali w Wolters Kluwer m.in. następujące opracowania:Ustawa o ochronie baz danych. Komentarz(2002),Oprogramowanie open source w świetle prawa(2005),Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz(redakcja i współautorstwo, wyd. V, 2011),Prawo autorskie. Zbiór przepisów i orzecznictwa, t. 1-3 (wyd. V, 2005),Ochrona danych osobowych. Komentarz(wspólnie z P. Fajgielskim, wyd. VI, 2015),Prawo autorskie i prawa pokrewne. Wprowadzenie(wyd. VI, 2014),Telewizja interaktywna a prawo autorskie(2007),Media a dobra osobiste(redakcja i współautorstwo, 2009),Zabawy z prawem autorskim (2015). Autorzy są związani z Kancelarią Markiewicz & Sroczyński.

Kwestia praw autorskich w odniesieniu do utworów wykonywanych w trakcie świadczenia pracy jest jednoznaczna i nie budzi wątpliwości. Zgodnie z art.

Dopóki twórca nie ujawnił ... Jeżeli ustawa o prawie autorskim lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe (definicja „autorskich praw majątkowych" opisana jest poniżej) w granicach wynikających z celu umowy ... Prawa autorskie określają tylko jedną z form własności intelektualnej. Nie należy ich mylić ze znakami towarowymi, które chronią nazwy marek, motta, logo i inne identyfikatory źródła przed wykorzystaniem przez inne osoby w określonych celach.

POWIĄZANE KSIĄŻKI