Konstytucyjne uwarunkowania pracy komornika sądowego

Konstytucyjne uwarunkowania pracy komornika sądowego - Katarzyna Bomba | Freeangle.org Z przyjemnością przedstawiamy książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia, autorstwa Mauro Bonazziego. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 lub jakimkolwiek innym możliwym formacie freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Katarzyna Bomba
WYMIAR
12,95 MB
NAZWA PLIKU
Konstytucyjne uwarunkowania pracy komornika sądowego.pdf
ISBN
3890453071854

OPIS

W publikacji znajduje się kompleksowa ocena uwarunkowań pracy komornika sądowego w świetle Konstytucji oraz ustawy z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, która weszła w życie 1 stycznia 2019 r., wprowadzając fundamentalne zmiany dotyczące pozycji ustrojowej komornika sądowego, a także jego praw i obowiązków. Nowe przepisy budzą kontrowersje m.in. dotyczące uprawnień i obowiązków komornika sądowego, a także możliwości skutecznego wykonywania czynności w ramach postępowania egzekucyjnego.W opracowaniu poddano analizie:status prawny komornika sądowego z perspektywy praw i wolności konstytucyjnych, w tym równości wobec prawa, wolności pracy, wolności zrzeszania się, wolności gospodarczej, a także ochrony prawa własności; ustawowy model pracy komornika sądowego przez pryzmat konstytucyjnych gwarancji ochrony warunków pracy zarobkowej, do których należą prawo do minimalnego wynagrodzenia za pracę, maksymalne normy czasu pracy oraz prawo do corocznego odpłatnego urlopu wypoczynkowego.Podsumowaniem rozważań są propozycje wykładni aktualnie obowiązujących przepisów ustawowych oraz postulaty de lege ferenda. Publikacja stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o konstrukcję prawną służby komorniczej oraz umiejscowienie pracy świadczonej przez komornika sądowego w ramach szeroko rozumianego systemu zatrudnienia.Adresaci:Książka jest przeznaczona dla komorników sądowych, aplikantów i asesorów komorniczych. Zainteresuje także prawników praktyków i pracowników naukowych.

Akceptuje płatności bezgotówkowe (przelewy, czeki, karty płatnicze). Prowadzi także sprzedaż wysyłkową.

o komornikach sądowych, która weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Konstytucyjne uwarunkowania pracy komornika sądowego. W publikacji znajduje się kompleksowa ocena uwarunkowań pracy komornika sądowego w świetle Konstytucji oraz ustawy z 22 marca 2018 r.

POWIĄZANE KSIĄŻKI