Historia polskiej myśli politycznej

Historia polskiej myśli politycznej - Rett R. Ludwikowski | Freeangle.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Rett R. Ludwikowski
WYMIAR
11,1 MB
NAZWA PLIKU
Historia polskiej myśli politycznej.pdf
ISBN
3893156142329

OPIS

Podręcznik niniejszy jest unikalną na rynku wydawniczym pozycją omawiającą główne nurty doktrynalne polskiej myśli politycznej od wczesnego okresu polskiej historii nowożytnej do współczesności. Autor zakłada, że bez poznania myśli politycznej nasza wiedza o historii Polski byłaby niepełna.Publikacja stanowi wyczerpujący wykład, w którym dokonano kategoryzacji nurtów ideowych i ich prezentacji w historycznie wyodrębnionych etapach czasowych. Autor położył szczególny nacisk na okres kształtowania się tych nurtów (XIX w. i pierwsza połowa XX w.) i na analizę tzw. typów integralnych, prezentujących podstawy ideowe poszczególnych koncepcji. Praca ma również za zadanie uwypuklenie pewnej płynności polskich nurtów ideowych, polegającej na ich wzajemnym przenikaniu się, widocznym szczególnie w okresie formacyjnym.Adresaci: Podręcznik jest przeznaczony dla studentów prawa, administracji, politologii i historii.

Uważa się tę dyscyplinę za siostrzaną wobec historii intelektualnej i zbliżoną do historii filozofii oraz historii literatury.. Historyk Arthur O.

Swoją polityczną doktrynę rozwinął przede wszystkim w Państwie i Prawie. Był przekonany o postępującej degeneracji ustroju. Celem niniejszej książki jest przedstawienie głównych nurtów polskiej myśli politycznej - od jej powstania w epoce średniowiecza, aż po czasy współczesne.

POWIĄZANE KSIĄŻKI