Grupa wykonawców w prawie zamówień publicznych

Grupa wykonawców w prawie zamówień publicznych - Marcin Czerwiński | Freeangle.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Marcin Czerwiński
WYMIAR
5,40 MB
NAZWA PLIKU
Grupa wykonawców w prawie zamówień publicznych.pdf
ISBN
7228623576923

OPIS

W publikacji szczegółowo omówiono takie zagadnienia, jak:dopuszczalność wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne, umowa regulująca współpracę wykonawców oraz reguły jej realizacji, odpowiednie stosowanie przepisów o pojedynczym wykonawcy do współwykonawców, spełnianie warunków podmiotowych przez grupy wykonawców, wnoszenie wadium i obowiązek wyznaczania pełnomocnika uczestników grupy, dopuszczalność zmian podmiotowych w grupach wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia i w trakcie realizacji umowy z zamawiającym, prawna charakterystyka konsorcjum i spółki cywilnej wraz z porównaniem do innych form kooperacji.Rozważania zawarte w publikacji odnoszą się do funkcjonowania konsorcjów i spółek cywilnych w reżimie zamówień publicznych w świetle aktualnych regulacji prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego, prawa ochrony konkurencji i innych dziedzin prawa. W opracowaniu zasygnalizowano również najważniejsze zmiany dotyczące funkcjonowania grup wykonawców wprowadzane nową ustawą – Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie z dniem 1.01.2021 r.Autor udziela odpowiedzi m.in. na pytania:jaki jest cel przepisów statuujących dopuszczalność tworzenia grup wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i czy cel ten jest realizowany, czy obecna regulacja jest optymalna w zakresie wyboru środków prawnych nadających się do realizowania założonych celów i poprawna pod względem legislacyjnym, jak udział współwykonawców w reżimie zamówień publicznych reguluje prawo Unii Europejskiej i czy przyjęty model współwykonawstwa w polskim prawie zamówień publicznych jest zgodny z prawem unijnym.Adresaci:Książka jest przeznaczona dla prawników poszukujących rozstrzygnięcia istotnych problemów związanych z uczestnictwem grup wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Zainteresuje również przedsiębiorców działających jako wykonawcy na rynku zamówień publicznych oraz pracowników administracji publicznej zajmujących się zamówieniami publicznymi.

Nowe Prawo zamówień publicznych weszło w życie 1 stycznia 2021 roku. Co się zmieniło? Przedstawiamy najważniejsze informacje na temat zamówień bagatelnych, zawierania umów i trybu podstawowego dla zamówień publicznych w nowym Pzp. W opracowaniu zasygnalizowano również najważniejsze zmiany dotyczące funkcjonowania grup wykonawców wprowadzane nową ustawą - Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie z dniem 1.01.2021 r.

Co ważne, mowa tu nie o kolejnej ... W publikacji szczegółowo omówiono takie zagadnienia, jak: dopuszczalność wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne, umowa regulująca współpracę wykonawców oraz reguły jej realizacji, odpowiednie stosowanie ... W nowym prawie zamówień publicznych rzeczywiście nastąpiło przesunięcie kilku przesłanek wykluczenia, które do tej pory były obligatoryjnymi, do katalogu przesłanek fakultatywnych. W opracowaniu zasygnalizowano również najważniejsze zmiany dotyczące funkcjonowania grup wykonawców wprowadzane nową ustawą - Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie z dniem 1.01.2021 r. Książka „Grupa wykonawców w prawie zamówień publicznych" - oprawa twarda - Wydawnictwo Wolters Kluwer business. Książka Grupa wykonawców w prawie zamówień publicznych autorstwa Czerwiński Marcin , dostępna w Sklepie EMPIK.COM w cenie .

POWIĄZANE KSIĄŻKI