System Prawa Karnego Procesowego. Tom VIII. Dowody. Część 3 i 4

System Prawa Karnego Procesowego. Tom VIII. Dowody. Część 3 i 4 - Dominika Czerniak | Freeangle.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Dominika Czerniak
WYMIAR
3,91 MB
NAZWA PLIKU
System Prawa Karnego Procesowego. Tom VIII. Dowody. Część 3 i 4.pdf
ISBN
2542262462354

OPIS

Ósmy tom Systemu Prawa Karnego Procesowego został poświęcony zagadnieniom dowodowym, które w nauce procesu karnego zaliczane są nie tylko do najważniejszych, ale także skomplikowanych i kontrowersyjnych. Dość powiedzieć, że sporne są pojęcia dowodu i dowodzenia. Nie ma zgody co do systematyki dowodów oraz ich nazw. Dyskusyjne są kryteria wyróżnienia poszczególnych rodzajów dowodów. Liczne polemiki wywołuje kwestia dopuszczalności dowodów i numerus clausus środków dowodowych. Obecnie debata skupia się wokół dowodów nielegalnych oraz dopuszczalności wprowadzenia ich do procesu karnego i oceny, a także możliwości autonomicznej oceny czynności dowodowych przez pryzmat ich prawidłowości i proporcjonalności. Zagadnienia dowodowe stanowią jednocześnie materię o niezwykle istotnym znaczeniu dla praktyki ścigania i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Nie będzie przesadne powiedzenie, że istotnym, jeśli nie najważniejszym zadaniem organów ścigania jest zbieranie informacji i dowodów, a zadaniem sądu ich ocena. Dowody stanowią podstawę podjęcia każdej czynności procesowej i mają decydujące znaczenia dla rozstrzygnięcia o przedmiocie procesu. Z wprowadzenia Na tom ósmy Systemu Prawa Karnego Procesowego składają się cztery woluminy. Części trzecia i czwarta poświęcone są formalnemu prawu dowodowemu i obejmują zasady postępowania dowodowego oraz samo postępowanie dowodowe. Tom ósmy to rezultat pracy czterdziestu sześciu autorów pochodzących ze wszystkich liczących się ośrodków naukowych w kraju. Opracowanie cechuje wysoki poziom naukowy z bogatą bazą źródłową, rzetelność wywodów oraz obiektywny charakter wniosków.

Przekonaj się sam! System Prawa Karnego Procesowego Tom 8 części 3-4 Dowody - od 298,77 zł, porównanie cen w 12 sklepach. Zobacz inne Prawo i administracja, najtańsze i najlepsze oferty, opinie.. Opis: System Prawa Karnego Procesowego Tom 8 części 3-4 Dowody .

Nie ma zgody co do systematyki dowodów oraz ich nazw. EBook System Prawa Karnego Procesowego - pdf Tom VIII Część 3 i 4 Dowody / PRACA ZBIOROWA , 275,55 zł, Ósmy tom Systemu Prawa Karnego Procesowego został poświęcony zagadnieniom dowodowym, które w £83.19 - Ósmy tom Systemu Prawa Karnego Procesowego został poświęcony zagadnieniom dowodowym, które w nauce procesu karnego zaliczane są nie tylko do najważniejszych, ale także skomplikowanych i kontrowersyjn Tom VIII cz. 3 i 4 Cena 399 zł (w tym 5% VAT) Redakcja naukowa Jerzy Skorupka VIII cz.

POWIĄZANE KSIĄŻKI