Komparatystyka prawnicza

Komparatystyka prawnicza - RomanTokarczyk | Freeangle.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
RomanTokarczyk
WYMIAR
7,45 MB
NAZWA PLIKU
Komparatystyka prawnicza.pdf
ISBN
4753749735209

OPIS

Przedmiotem opracowania jest określenie relacji między prawami różnych krajów. W czasach kiedy polskie prawo ulega unifikacji z prawem europejskim a polscy prawnicy coraz częściej zajmują się sprawami podlegającymi porządkowi prawnemu innego państwa, chcąc nie chcąc uprawia komparatystykę. Praca stanowi próbę względnie uporządkowanego i jednolitego metodologicznie ujęcia jej podstawowych pojęć, ich ewolucji w dziejach przedmiotu, powiązań z innymi teoretycznymi dyscyplinami prawoznawstwa, metod badawczych, spełnianych funkcji.

Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej prowadzi działalność naukową z zakresu prawnoporównawczego. Strona główna / Wydział / Struktura Wydziału / Wydział Prawa i Administracji / Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej Telefon: +48 58 523 29 43 Termin „komparatystyka prawnicza" zdaje się być w dzisiejszych czasach coraz modniejszym określeniem. Prace naukowe uwypuklające aspekt komparatystyczny przedstawianych zagadnień prawnych są bardziej doceniane, studenci coraz częściej chcą podejmować swoje pierwsze próby komparatystyczne w pisanych przez siebie pracach dyplomowych. Komparatystyka prawnicza - od 35,13 zł, porównanie cen w 16 sklepach.

10 i nast. Komparatystyka (łac. compare „porównywać"), literaturoznawstwo porównawcze - dział nauki o literaturze, którego celem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej.Nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np.

POWIĄZANE KSIĄŻKI