Semantyka Internetu. Społeczne konstruowanie sieci komputerowej

Semantyka Internetu. Społeczne konstruowanie sieci komputerowej - Paweł Pawiński | Freeangle.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Paweł Pawiński
WYMIAR
10,86 MB
NAZWA PLIKU
Semantyka Internetu. Społeczne konstruowanie sieci komputerowej.pdf
ISBN
7405383831258

OPIS

Praca jest próbą udzielenia odpowiedzi na pytanie: czym jest Internet? Główną jej częścią jest rekonstrukcja semantyki Internetu w sferze naukowej i potocznej oparta na postulatach metodologii (konstruktywistycznej) teorii ugruntowanej. Punktem wyjścia analizy jest uznanie, że w socjologii i medioznawstwie brakuje podejścia skupionego na badaniu różnych znaczeń Internetu, które byłoby nie tylko empirycznie zorientowane, ale też ograniczało prekonceptualizację przedmiotu badań oraz wychodziło poza poziom użytkowy i aplikacyjny tego medium.

Społeczne konstruowanie sieci komputerowej promotor: dr hab. Wiesław Wątroba recenzenci: dr hab.

Van Dijk, 2010]. Internet (skrótowiec od ang. inter-network, dosłownie „między-sieć") - ogólnoświatowy system połączeń między komputerami, określany również jako sieć sieci.W znaczeniu informatycznym Internet to przestrzeń adresów IP przydzielonych hostom i serwerom połączonym za pomocą urządzeń sieciowych, takich jak karty sieciowe, modemy i koncentratory, komunikujących się za ... Możliwości zastosowania społecznych badań internetowych w konstruowaniu wiedzy pedagogicznej.

POWIĄZANE KSIĄŻKI