Politycy czy klakierzy? Żydzi w krakowskiej Radzie miejskiej w XIX wieku

Politycy czy klakierzy? Żydzi w krakowskiej Radzie miejskiej w XIX wieku - Hanna Kozińska-Witt | Freeangle.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Hanna Kozińska-Witt
WYMIAR
7,57 MB
NAZWA PLIKU
Politycy czy klakierzy? Żydzi w krakowskiej Radzie miejskiej w XIX wieku.pdf
ISBN
4378982136562

OPIS

Przygotowując swoją publikację, Hanna Kozińska-Witt przeprowadziła obszerną kwerendę w archiwach Krakowa, Warszawy i Lwowa, nie pominęła także zbiorów bibliotecznych. Dzięki temu uzyskała obszerny zestaw materiałów źródłowych złożony z dokumentów archiwalnych, artykułów pochodzących z różnych ówczesnych organów prasowych, licznych druków urzędowych, sprawozdań, zestawie statystycznych, analiz, planów i dokonywanych na bieżąco opracowań rozmaitych kwestii dotyczących obu gmin – miejskiej oraz izraelickiej. […] Ustalenia Autorki rzucają nowe światło zarówno na funkcjonowanie samorządu miejskiego autonomicznego Krakowa, jak i na sposób obecności oraz formy aktywności żydowskich rajców w jego ramach. W przyszłości niniejsza praca może być punktem odniesienia do szerszych porównań, dla całej Galicji czy też Przedlitawii, a przy okazji stanowić uściślenie niektórych modelowych ujęć zawartych w interesującym studium Pietera M. Judsona Imperium Habsburgów. Wspólnota narodów.Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski

Księgarnia internetowa dla spragnionych wiedzy. Szybkie wysyłki.

... Od XV wieku książęta moskiewscy konsekwentnie budowali ... Politycy czy klakierzy? Żydzi w krakowskiej Radzie miejskiej w XIX wieku - Hanna Kozińska-Witt - opis książki: "Przygotowując swoją publikację, Hanna Kozińska-Wit przeprowadziła obszerną kwerendę w archiwach Krakowa, Warszawy i Lwowa, nie pominęła także zbiorów bibliotecznych. Stanford Libraries' official online search tool for books, media, journals, databases, government documents and more. Żydzi w krakowskiej radzie miejskiej w XIX wieku.

POWIĄZANE KSIĄŻKI