Perspektywy pojednania polsko-rosyjskiego. Wizyta patriarchy Cyryla I w Polsce

Perspektywy pojednania polsko-rosyjskiego. Wizyta patriarchy Cyryla I w Polsce - praca zbiorowa | Freeangle.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
praca zbiorowa
WYMIAR
6,89 MB
NAZWA PLIKU
Perspektywy pojednania polsko-rosyjskiego. Wizyta patriarchy Cyryla I w Polsce.pdf
ISBN
2098468804596

OPIS

Wizyta patriarchy Cyryla I w Polsce była możliwa dzięki jakościowej zmianie, jaka dokonała się w bilateralnych relacjach. Po pierwszym dziesięcioleciu odznaczającym się amorficznym charakterem, stosunków polsko-rosyjskich oraz okresie 1989-1992 życzliwości ze strony rosyjskich demokratów, nastąpiło ich pogorszenie od końca 1993 roku. Wiązało się to z wzrostem nacjonalizmu po stronie rosyjskiej, podjęciem przez Polskę próby zbliżenia z Zachodem poprzez prowadzenie rozmów dotyczących przystąpienia do NATO, powrotem do mocarstwowej retoryki oraz rozpoczęciem w 1994 roku wojny w Czeczenii.

Oczywistym tego powodem jest olbrzymi bagaż wielowiekowych doświadczeń historycznych, w dodatku nacechowanych jednostronnością: Polska ... Pierwsza w historii Polski i Rosji wizyta patriarchy Moskwy i całej Rusi - Cyryla I wywołała w kształtujących bieżącą politykę Polski środowiskach partyjnych i intelektualnych sporą konsternację, a nawet szok. Pełne zrozumienie znaczenia tej wizyty i jej konsekwencji zaprezentowali natomiast niezwiązani z czołowymi partiami politycznymi patriotyczni konserwatyści i narodowcy. Podobne wpisy: 8 października 2012 -- Red.Arkadiusz Meller, Joanna Rak - Wizyta patriarchy Cyrla I w Polsce Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w serii wydawniczej „Biblioteka konserwatyzm.pl" ukazała się kolejna publikacja: „Perspektywy pojednania polsko-rosyjskiego. Perspektywy pojednania polsko-rosyjskiego, , 28,4 zł.

Po pierwszym dziesięcioleciu, Perspektywy pojednania polsko-rosyjskiego, Księgarnia PWN Rzeszów zaprasza Perspektywy pojednania polsko-rosyjskiego, , 28,4 zł. Wizyta patriarchy Cyryla I w Polsce była możliwa dzięki jakościowej zmianie, jaka dokonała się w bilateralnych relacjach.

POWIĄZANE KSIĄŻKI