Rola świadomości w świecie ponowoczesnym

Rola świadomości w świecie ponowoczesnym - Wojciech Kulesza (red.) | Freeangle.org Z przyjemnością przedstawiamy książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia, autorstwa Mauro Bonazziego. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 lub jakimkolwiek innym możliwym formacie freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Wojciech Kulesza (red.)
WYMIAR
5,90 MB
NAZWA PLIKU
Rola świadomości w świecie ponowoczesnym.pdf
ISBN
2976778456476

OPIS

(...) Dzisiejsza nauka cechuje się co prawda zaskakującymi fuzjami rozmaitych dziedzin (mamy wśród stypendystów informatyków-medyków czy psychologów-ekonomistów), ale generalnie publicystyka naukowa jest wąsko wyspecjalizowana, hermetyczna, psycholog adresuje swoje pisarstwo do psychologa, logik wyraża się - by tak rzec - w logice logików. Z tego punktu widzenia niniejsze wydawnictwo jest lekturą niepowszednią i inspirującą. Weźmy tylko rozmaitość definicji hasła świadomość. Dla teologa to nie tylko kwestia opisu, ale też pewien postulat wobec jednostki ludzkiej.W kolejnych tekstach spotykamy się ze świadomością (i nieświadomością) rozumianą bodaj najbardziej zbieżnie z potocznym pojmowaniem tego słowa - jako właściwością umysłu człowieka, przedmiotem badań psychologii psychiatrii. Wspólna świadomość społeczności ludzkich (czy też jej deformacje) to, oczywiście, przedmiot dociekań socjologicznych. Jest i świadomość sztuczna, czyli rozważania nad nieustającym wysiłkiem naukowców, by komputer zaczął myśleć. Jest i świadomość historyczna, zapisana w pamięci dzieci, świadomość prawna czy świadomość ekologiczna pojawiają się, gdy nauka wykracza poza obserwację i nazywanie zjawisk, robi krok dalej, poddaje refleksji nie tylko stan, ale i jakość współczesnego świata. I formułuje wskazania. (...)Jerzy Baczyński, Ewa Wilk"Polityka"

Dzisiejsza nauka cechuje się co prawda zaskakującymi fuzjami rozmaitych dziedzin (mamy wśród stypendystów informatyków-medyków czy psychologów-ekonomistów), ale generalnie publicystyka naukowa jest wąsko wyspecjalizowana, hermetyczna, psycholog adresuje swoje pisarstwo do psychologa, logik wyraża się - by tak rzec - w ... Społeczeństwo ponowoczesne (ang. post-modern society) - określenie stosowane w odniesieniu do cech idealnych społeczeństw kształtujących się wraz z transformacją nowoczesnych struktur organizacyjnych i przemian osobowościowych..

prof. Waldemar Chrostowski Książka 52,90 59,00-25.

POWIĄZANE KSIĄŻKI