Rozważania o filozofii prawdziwej

Rozważania o filozofii prawdziwej - praca zbiorowa | Freeangle.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
praca zbiorowa
WYMIAR
3,18 MB
NAZWA PLIKU
Rozważania o filozofii prawdziwej.pdf
ISBN
4725550348457

OPIS

"Prawdziwa filozofia to filozofia uprawiana przez prawdziwych filozofów, filozofia skupiona na próbie zrozumienia tego, co ważne, istotne, fundamentalne. Poszukująca zrozumienia całości. Profesor Jerzy Perzanowski jest prawdziwym filozofem. Świadczy o tym Jego dzieło i życie.Jest wiele ważkich idei, których twórcą jest Czcigodny Jubilat. Mowa tu choćby o psychoontologii, protofizyce, czy ontologice. Ontologii Profesor Perzanowski poświęcił gros swych prac. Idąc tropem Platona, św. Anzelma, Kartezjusza, Leibniza, Kanta, Fregego, Wittgensteina, Russella i Ingardena, w serii prac z ostatniego ćwierćwiecza rozwinął ontologię kombinacyjną wraz z ogólną teorią modalności oraz ze sprzężoną semantyką kombinacyjną dla nich. W ontologii porządkowej wprowadził i zbadał ontologię lokacyjną. Z teologiki na szczególną uwagę zasługuje zaś dowód Perzanowskiego twierdzenia Augustyna–Anzelma–Leibniza, że byt najdoskonalszy jest, wraz z pochodną teorii melioracji ontologicznej. Nie można tu też nie wspomnieć o pracach Jubilata z zakresu logiki modalnej, w szczególności o jego ogólnym twierdzeniu o dedukcji oraz o topografii logik modalnych. A także o fundamentalnych pracach z logiki parakonsystentnej oraz logik Prawdy i Fałszu. Dzieło to rozświetla drogę niektórym współczesnym i przetrwa. Losy zawodowe Jerzego Perzanowskiego związane są z wieloma polskimi i zagranicznymi uczelniami, ostatnio z WSPF „Ignatianum”. Przede wszystkim jest jednak człowiekiem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego Profesorem. W roku obecnego Jubileuszu Profesora Perzanowskiego upływa 66 lat Jego życia, 44 lata zaś Jego służby Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, na którym studia filozoficzne kończył w wieku 22 lat. Niech ta symetria, którą wyznaczają wielokrotności liczby 22, będzie znakiem Jego pracy poświęconej w istocie symetriom podstawowym bytu. W księdze ofiarowywanej Czcigodnemu Jubilatowi grupa przyjaciół, współpracowników i uczniów, daje Mu w darze prace bliskie Jego rozumieniu filozofii. "

Frete GRÁTIS em milhares de produtos com o Amazon Prime. Encontre diversos livros em Inglês e Outras Línguas com ótimos preços. Buy Rozwazania o filozofii prawdziwej: Jerzemu Perzanowskiemu w darze 1 by (ISBN: 9788323326533) from Amazon's Book Store.

Jerzemu Perzanowskiemu w darze , zebrał i zredagował Janusz Sytnik-Czetwertyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2009, ISBN 978-83-233-2653-3 . Prawdziwym zadaniem filozofii jest natomiast oddzielanie pseudoproblemów od problemów prawdziwych, czyli określenie co może zostać poznane i wyjaśnione, i jak można o tym sensownie mówić. Filozofia ma więc pełnić funkcję porządkującą i przygotowującą grunt pod badania naukowe nauk szczegółowych. filozofią i w końcu został wykładowcą filozofii, a nie teologii".

POWIĄZANE KSIĄŻKI