Ordynacja podatkowa. Komentarz

Ordynacja podatkowa. Komentarz - dka-Medek | Freeangle.org Z przyjemnością przedstawiamy książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia, autorstwa Mauro Bonazziego. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 lub jakimkolwiek innym możliwym formacie freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
dka-Medek
WYMIAR
9,53 MB
NAZWA PLIKU
Ordynacja podatkowa. Komentarz.pdf
ISBN
8193289448755

OPIS

 Z najnowszego 11. wydania komentarza do Ordynacji podatkowej dowiesz się m.in. o nowych regulacjach w zakresie:dodatkowego zobowiązania podatkowego – sankcji nakładanej na podatnika w przypadku zakwestionowania cen transferowych, wydania decyzji o odpowiedzialności płatnika oraz decyzji z zastosowaniem ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR); raportowania schematów podatkowych (MDR) – mechanizmów wykorzystywanych w rozliczeniach podatkowych, których kluczowym celem jest umożliwienie administracji podatkowej szybkiego dostępu do informacji o nadużyciach związanych z planowaniem podatkowym; cofnięcia skutków unikania opodatkowania; przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.Ponadto znajdziesz komentarze do istotnie znowelizowanych kwestii związanych z:słownikiem pojęć, pisemnymi interpretacjami przepisów prawa podatkowego, cenami transferowymi, korektą deklaracji, klauzulą ogólną przeciwko unikaniu opodatkowania.W 11. wydaniu komentarza do Ordynacji podatkowej przedstawiono:wyczerpujące omówienie przepisów Ordynacji podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa, odwołania do konkretnych stanów faktycznych w sprawach zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądami administracyjnymi, interpretacje aktualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, analizę bogatej literatury przedmiotu.Autorami 11. wydania komentarza do Ordynacji podatkowej są wybitni specjaliści z zakresu prawa podatkowego i procedury sądowoadministracyjnej. Wieloletni sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego omówili najnowsze zmiany wprowadzone do Ordynacji podatkowej w latach 2018–2019. Autorzy przedstawili także nowe, systemowe podejście do przepisów, które nie zostały zmienione, a zachowały swoją dotychczasową treść.Adresaci:Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla sędziów, doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów oraz pracowników administracji skarbowej ze względu na praktyczny aspekt komentarza podbudowany wybranymi i istotnymi orzeczeniami NSA. Będzie pomocna również samorządowym organom podatkowym oraz pracownikom regionalnych izb obrachunkowych.

Komentarz . Seria: Podatkowe Komentarze Becka; Wydanie: 9; Rok: 2020; Sprawdź fragment.

Komentarz, wyd. XI: są pewne granice uznania administracyjnego, w obrębie których może poruszać się organ podatkowy, podejmując decyzję w następstwie wystąpienia przesłanki interesu „ważnego interesu podatnika" lub „interesu publicznego Jednym z podstawowych celów zarówno aparatu skarbowego, jak i ustawodawcy jest uszczelnienie systemu podatkowego.

POWIĄZANE KSIĄŻKI