Dobra intelektualne. Problemy międzynarodowej ochrony

Dobra intelektualne. Problemy międzynarodowej ochrony - Leonard Łukaszuk | Freeangle.org Z przyjemnością przedstawiamy książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia, autorstwa Mauro Bonazziego. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 lub jakimkolwiek innym możliwym formacie freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Leonard Łukaszuk
WYMIAR
10,1 MB
NAZWA PLIKU
Dobra intelektualne. Problemy międzynarodowej ochrony.pdf
ISBN
6037551914997

OPIS

"Dobra intelektualne. Problemy międzynarodowej ochrony" to pierwsza książka ukazująca kształtowanie systemu międzynarodowej ochrony różnych rodzajów dóbr intelektualnych z europejskiej i pozaeuropejskiej perspektywy. Autor przedstawił aktualne problemy prawne oraz ich interpretacje. Uwzględnił także ochronę dóbr kultury materialnej, zagrożonej konfliktami zbrojnymi, kradzieżą i niszczeniem. Książka służy realizowaniu zaleceń Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) oraz UNESCO - upowszechniania w szkolnictwie wyższym krajów członkowskich wiedzę o ochronie dóbr kultury i własności intelektualnej. Jest adresowana do studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, prawa, politologii, kulturoznawstwa, nauk technicznych i wojskowych.

Doświadczenie historyczne jednak pokazuje, że 12 s. grzybowski, Prawo twórcy czy prawo przedsiębiorcy, referat na międzynarodowym sympozjum w 100-lecie konwencji berneńskiej, informacje dotyczące międzynarodowej ochrony własności przemysłowej zo-stały przedstawione na końcu poszczególnych rozdziałów, odpowiednio w pkt 1.12 (Ochrona międzynarodowa wynalazku), w pkt 3.9 (Ochrona międzynarodowa wzo-ru przemysłowego) i w pkt 4.11 (Ochrona międzynarodowa znaku towarowego). Biura Ochrony W łasności Intelektualnej.

Autor przedstawił aktualne problemy prawne oraz ich interpretacje. Dobra intelektualne. Problemy międzynarodowej ochrony to pierwsza książka ukazująca kształtowanie systemu międzynarodowej ochrony różnych rodzajów dóbr intelektualnych z europejskiej i pozaeuropejskiej perspektywy.

POWIĄZANE KSIĄŻKI