Multimedialne wspomaganie kształcenia matematycznego

Multimedialne wspomaganie kształcenia matematycznego - Anna Rybak | Freeangle.org Przeczytaj książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w Twojej przeglądarce. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 na Twoim smartfonie. I wiele więcej freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Anna Rybak
WYMIAR
3,96 MB
NAZWA PLIKU
Multimedialne wspomaganie kształcenia matematycznego.pdf
ISBN
9358356574516

OPIS

Ta książka to więcej niż poradnik dla nauczyciela!Książka zawiera propozycje wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu twórczego ucznia. Propozycje te obejmują przykłady wykorzystania oprogramowania edukacyjnego (programów GeoGebra, Graphic Calculus, VUstat, VUSurvey, arkusz kalkulacyjny) i gotowych materiałów multimedialnych, które można pobrać z ogólnie dostępnych repozytoriów. Najważniejsze jednak wy-dają się sytuacje dydaktyczne, w których korzystamy z komputera, dlatego też propozycje wykorzystania oprogramowania stanowią jednocześnie propozycje tworzenia właśnie sytuacji dydaktycznych, w których uczeń może być twórczy, co będzie skutkowało samodzielnym konstruowaniem wiedzy matematycznej. Wykorzystane programy są nieskomplikowane, łatwe w obsłudze. Zastosowano je w sytuacjach dydaktycznych wymagających dynamiki, wyobraźni lub w celu wyeliminowania żmudnych i czasochłonnych czynności, jak np. odręczne wykonywanie licznych wykresów.Książka zawiera też propozycję kompleksowego spojrzenia na wspomaganie kształcenia matematycznego wykorzystaniem multimediów. Dokonana została analiza podstawy programowej matematyki w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej pod kątem możliwości wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych i multimediów w realizacji poszczególnych treści.Proponowane materiały dydaktyczne mają trojaką formę. Są to:• scenariusze lekcji,• przykłady stosowania metody problemowej przy rozpatrywaniu zagadnień matematycznych,• przykłady rozwiązywania konkretnych zadań.Książka adresowana jest do:• nauczycieli, aby zachęcić ich do komputerowego wspomagania dydaktyki,• uczniów, aby pokazać, że komputer może ułatwić rozumienie treści matematycznych i rozwiązywanie różno-rodnych zadań, jak też pomóc w samodzielnym odkrywaniu matematyki,• rodziców, aby ukazać im komputer jako bardzo ważne, sprzyjające rozwojowi ich dziecka narzędzie.

Należy do gatunków: nauki humanistyczne, pedagogika, dydaktyka. Książka Multimedialne wspomaganie kształcenia matematycznego liczy 256 stron.

Sprawdź! Multimedialne wspomaganie kształcenia matematycznego - Ta książka to więcej niż poradnik dla nauczyciela! Książka zawiera propozycje wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu twórczego ucznia. Propozycje te obejmują przykłady wykorzystania oprogramowania...

POWIĄZANE KSIĄŻKI