Podatki i składki z tytułu zatrudnienia

Podatki i składki z tytułu zatrudnienia - Magdalena Porzeżyńska | Freeangle.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Magdalena Porzeżyńska
WYMIAR
11,89 MB
NAZWA PLIKU
Podatki i składki z tytułu zatrudnienia.pdf
ISBN
8914890651968

OPIS

W książce przedstawiono zagadnienia prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń społecznych i innych dziedzin związane z obciążeniami daninowymi wynikającymi z zatrudnienia. Uwzględniono problematykę podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy.W publikacji omówiono m.in.:kwestie związane z tworzeniem pracowniczych planów kapitałowych oraz dobrowolnych form zabezpieczenia zatrudnionych, istotę podatków i składek jako danin publicznych, różne formy zatrudnienia w kontekście zagadnienia źródeł przychodów i tytułów ubezpieczeń, zasady ustalania przychodów i kosztów ich uzyskania dla poszczególnych źródeł przychodów, składki na ubezpieczenia społeczne, które podlegają odliczeniu od dochodu w celu ustalenia podstawy obliczenia zaliczki na podatek lub podatku, pomniejszanych o część stosownie ustalonej składki na ubezpieczenie zdrowotne, właściwość opodatkowania pracowników transgranicznych, odpowiedzialność za podatki i składki, charakterystykę administracji skarbowej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z którymi może kontaktować się zatrudniony lub zatrudniający.Adresaci:Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, pracowników biur rachunkowych i działów zasobów ludzkich, ekonomistów, księgowych, menedżerów, przedsiębiorców. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli nauki oraz studentów.

niezapłacenia podatku zgodnie z postanowieniami wspomnianej umowy. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika są wypłacone mu w danym miesiącu przychody osiągnięte z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Podatki i składki z tytułu zatrudnienia | Dorota Dzienisiuk, Maria Supera-Markowska redakcja naukowa | Wolters Kluwer. Książki i inne produkty w niskich cenach w księgarni internetowej czytam.pl. Niania samodzielnie musi rozliczyć zaliczki na podatek, nie dostaje z tytułu umowy PIT-11, a rodzic nie przygotowuje PIT-4R.

Dochody uzyskane przez obcokrajowca z tytułu umowy o pracę zawartej z polskim pracodawcą (i wykonywana w Polsce), podlegają opodatkowaniu w Polsce. ...

POWIĄZANE KSIĄŻKI