Prawo miejscowe

Prawo miejscowe - Dorota Dąbek | Freeangle.org Przeczytaj książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w Twojej przeglądarce. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 na Twoim smartfonie. I wiele więcej freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Dorota Dąbek
WYMIAR
8,34 MB
NAZWA PLIKU
Prawo miejscowe.pdf
ISBN
3946067901712

OPIS

Książka stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień dotyczących prawa miejscowego w polskim porządku prawnym. W publikacji omówiono m.in.:podstawy prawne aktów prawa miejscowego i ich pozycję w hierarchii źródeł prawa, cechy aktów prawa miejscowego, ich rodzaje oraz warunki legalności, procedurę stanowienia prawa miejscowego oraz wymogi techniki prawodawczej, skutki niezgodności z prawem aktów prawa miejscowego oraz bezczynności prawodawczej, zasady sprawowania nadzoru i sądowej kontroli nad prawem miejscowym.W książce przystępnie wyjaśniono, opierając się na ustaleniach doktryny i aktualnym orzecznictwie sądów administracyjnych, zawiłości procedury stanowienia aktów prawa miejscowego oraz wskazano najczęściej popełniane błędy dotyczące m.in.:rodzaju podstaw prawnych oraz zakresu samodzielności prawotwórczej w stanowieniu prawa miejscowego, właściwości podmiotów wyposażonych w kompetencje prawotwórcze, wymogów procedury uchwałodawczej, opiniowania i uzgadniania oraz techniki prawodawczej.Trzecie wydanie książki zmieniono w stosunku do poprzedniego, zmodyfikowano układ tekstu i kolejność analizowanych zagadnień, dzięki czemu wywód jest bardziej przejrzysty. Zaktualizowano stan normatywny, a także wzbogacono tekst o najnowsze orzecznictwo polskich sądów administracyjnych i dorobek doktryny. Adresaci: Publikacja przeznaczona jest dla praktyków prawa, doradców podatkowych, pracowników administracji, wykładowców akademickich oraz studentów wydziałów prawa i administracji oraz wydziałów ekonomicznych.

Zakres ich obowiązywania jest powszechny, ale tylko na terenie działania właściwego organu. Publikowane są w wojewódzkich dziennikach urzędowych prowadzonych przez wojewodę . Akty prawa miejscowego zawierają normy prawne, które wprowadzają określone nakazy i zakazy, podobnie jak inne akty powszechnie obowiązujące (np.

Jednak kompetencje prawotwórcze do stanowienia aktów prawa miejscowego mają zasadniczo charakter wykonawczy w stosunku do ustaw, co ogranicza zakres i stopień samodzielności samorządu na płaszczyźnie treści stanowionych norm Prawo miejscowe to rodzaj przepisów prawnych ustanawianych przez wojewodę lub przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, albo - wyjątkowo w gminie i powiecie - także przez organ wykonawczy. Zgodnie z przepisem art.

POWIĄZANE KSIĄŻKI