Prawo administracyjne

Prawo administracyjne - Marek Wierzbowski | Freeangle.org Z przyjemnością przedstawiamy książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia, autorstwa Mauro Bonazziego. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 lub jakimkolwiek innym możliwym formacie freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Marek Wierzbowski
WYMIAR
6,85 MB
NAZWA PLIKU
Prawo administracyjne.pdf
ISBN
3268839308265

OPIS

Książka obejmuje niemal całość problematyki prawa administracyjnego, uwzględnia najnowszy dorobek doktryny i orzecznictwa.Czytelnik odnajdzie w niej m.in. zagadnienia dotyczące:struktury administracji publicznej i zasad jej funkcjonowania, kontroli administracji, statusu urzędników, podstawowych działów prawa materialnego,oraz problematykę związaną z integracją europejską. W celu ułatwienia nauki wprowadzono dodatkowe pogrubienia podkreślające ważne partie materiału oraz piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów. W podręczniku uwzględniono zmiany, które zaistniały w wyniku najnowszych nowelizacji ustaw i wydania nowych, skutkujących m.in. zmianami struktury organów centralnych oraz zmianami przepisów związanych z pandemią Covid-19.Adresaci:Publikacja przeznaczona jest zarówno dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych, jak i osób zainteresowanych tematyką organizacji i działania administracji publicznej. Autorzy to pracownicy i współpracownicy naukowi Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego posiadający bogate doświadczenie dydaktyczne i praktyczne.

5, 10, 50) rozwiązanie stanu faktycznego widoczne jest przez 90 dni od momentu odblokowania zadania. KAZUSY Z PRAWA Została ona zniesiona w 1880 r., kiedy to na jej miejsce zorganizowano trzy nowe katedry: Katedrę Prawa Administracyjnego i Statystyki, Katedrę Ekonomii Politycznej i Katedrę Skarbowości i Prawa Skarbowego.

Prawo o ustroju administracji państwowej Regulacja organizacji i zasady funkcjonowania aparatu państwowego, który został powołany do wykonywania zadań państwowych uznanych za właściwe dla administracji państwowej Przepisy prawne: Prawo administracyjne. określenia sposobów powołania, kompetencji, działalności i odpowiedzialności organów administracji rządowej i samorządowej; regulacji stosunków pomiędzy organami administracji, a obywatelem.

POWIĄZANE KSIĄŻKI