Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego

Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego - Inetta Jędrasik-Jankowska | Freeangle.org Przeczytaj książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w Twojej przeglądarce. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 na Twoim smartfonie. I wiele więcej freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Inetta Jędrasik-Jankowska
WYMIAR
8,59 MB
NAZWA PLIKU
Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego.pdf
ISBN
1625667586388

OPIS

W publikacji przedstawiono zasady nabycia i realizacji prawa do zabezpieczenia społecznego obejmującego ochronę obywateli na wypadek niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego zagwarantowanego obywatelom RP przez art. 67 Konstytucji RP z 1997 r . W książce omówiono wszystkie rodzaje emerytury powszechnej zależnej:od wieku (emerytury w powszechnym wieku emerytalnym, emerytury w niższym wieku emerytalnym, emerytury wcześniejsze), od daty urodzenia (dla osób urodzonych przed 1949 r. i po 1948 r.), od wykonywanego zawodu (emerytury dla górników, kolejarzy i dla nauczycieli).Przybliżono również przepisy ustawy o emeryturach kapitałowych, która określa zasady nabywania prawa do okresowej emerytury kapitałowej, będącej drugą częścią emerytury powszechnej. W odniesieniu do tych wszystkich rodzajów emerytury omówiono przepisy dotyczące warunków nabywania prawa do emerytury i ustalania jej wysokości oraz zasady realizacji nabytego prawa dotyczące m.in. zbiegu prawa do świadczeń, łączenia z wynagrodzeniem za pracę, pobrania świadczenia nienależnego. Adresaci:Opracowanie jest przeznaczone dla studentów, a także szerokiego kręgu odbiorców – począwszy od osób, które zawodowo zajmują się tą trudną dziedziną prawa, po osoby zainteresowane własnym prawem do emerytury, którym zrozumienie przyjętych konstrukcji prawnych ułatwi przystępny sposób ich omówienia.

W publikacji przedstawiono zasady nabycia i realizacji prawa do zabezpieczenia społecznego obejmującego ochronę obywateli na wypadek niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego zagwarantowanego obywatelom RP przez art. 67 ... Opis: Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego - Jędrasik-Jankowska Inetta.

... Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego.

POWIĄZANE KSIĄŻKI