Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej - Andrzej Matan | Freeangle.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Andrzej Matan
WYMIAR
3,25 MB
NAZWA PLIKU
Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej.pdf
ISBN
8441226413261

OPIS

Książka dotyczy instytucji stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej ze względu na:wymóg wynikający z przepisów prawa, interes społeczny lub interes strony, niedopełnienie warunku przez stronę.Autor, opierając się na dotychczasowych ustaleniach doktryny oraz orzecznictwa sądowego, skupił się na omówieniu funkcji, przesłanek oraz toku postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej. Celem omawianych norm jest porządkowanie obrotu prawnego poprzez eliminowanie z niego decyzji administracyjnych, które materialnie już nie istnieją (są bezprzedmiotowe), natomiast formalnie jeszcze w nim pozostają i mogą wobec tego stwarzać stan niepewności.Adresaci:Publikacja jest przeznaczona dla praktyków – pracowników administracji publicznej, którzy działając z upoważnienia organu mogą wydać decyzję wygaszającą inną decyzję, a także dla sędziów sądów administracyjnych, którzy taką decyzję mogą kontrolować.

Postępowanie Rozdział 13. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji. Przy czym, jeżeli stwierdzenie wygaśnięcia decyzji nakazuje przepis prawa, to organ administracji publicznej jest obowiązany do zbadania, czy spełnione są przesłanki wymienione w tym przepisie, nie zaś, czy decyzja jest bezprzedmiotowa w rozumieniu przepisu art.

Akceptuje płatności bezgotówkowe (przelewy, czeki, karty płatnicze). Prowadzi także sprzedaż wysyłkową.

POWIĄZANE KSIĄŻKI