Postępowanie sądowoadministracyjne. Zarys wykładu

Postępowanie sądowoadministracyjne. Zarys wykładu - Anna Golęba | Freeangle.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Anna Golęba
WYMIAR
11,76 MB
NAZWA PLIKU
Postępowanie sądowoadministracyjne. Zarys wykładu.pdf
ISBN
6136905829401

OPIS

W podręczniku omówiono m.in.:prawne formy działania organów administracji publicznej kontrolowane przez sądy administracyjne oraz sądową kontrolę działalności administracji publicznej, procesową pozycję organu administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym, orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego kończące postępowanie w sprawie, środki zaskarżania orzeczeń sądów administracyjnych, zbieg postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.Publikacja uwzględnia zmiany dotyczące usprawnienia funkcjonowania e-administracji, a także kwestie związane z funkcjonowaniem nowego organu ochrony prawnej – Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Zawiera także przejrzyste rozwiązania graficzne ułatwiające zapamiętywanie informacji – liczne tabele, schematy, wykresy i diagramy.Adresaci:Książka przeznaczona jest dla studentów prawa i administracji. Dobór omawianych zagadnień wynika z profilu studiów. Podręcznik jest szczególnie przydatny dla przyszłych pracowników administracji publicznej (rządowej i samorządowej). Może także stanowić cenną pomoc dla praktyków: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, pracowników administracji rządowej i samorządowej.

Szybka i bezpieczna dostawa. Promocje nawet do -35%.

Książki i inne produkty w niskich cenach w księgarni internetowej czytam.pl. Postępowanie sądowoadministracyjne. Zarys wykładu, Hanna Knysiak-Sudyka, Jakub Grzegorz Firlus, Anna Golęba, Kamil Klonowski, 56 zł.

POWIĄZANE KSIĄŻKI