Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych

Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych - Barbara Adamiak | Freeangle.org Z przyjemnością przedstawiamy książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia, autorstwa Mauro Bonazziego. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 lub jakimkolwiek innym możliwym formacie freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Barbara Adamiak
WYMIAR
6,67 MB
NAZWA PLIKU
Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych.pdf
ISBN
1278164998676

OPIS

Książka jest rezultatem wieloletnich przemyśleń i doświadczeń zebranych przez autorów w czasie orzekania w sądownictwie administracyjnym. Problemy pojawiające się w toku stosowania prawa procesowego i materialnego we wszystkich stadiach rozpoznawania spraw sądowoadministracyjnych zostały przedstawione od strony praktycznej. W najnowszym wydaniu uwzględniono ostatnie zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym dotyczące m.in.:właściwości sądów administracyjnych przez wprowadzenie nowych środków zaskarżenia uruchomiających postępowanie w procedurze uproszczonej, co do kryteriów zgodności z prawem zaskarżonego działania, jak i trybu rozpoznania oraz przyjętej w tym zakresie dwuinstancyjności, właściwości sądu administracyjnego ze względu na rozwiązania przyjęte w ustawach regulujących podstawy prawne działania organów administracji publicznej, rozbudowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym mediacji dla polubownego zakończenia sporu, nowych technik komunikacji sądu administracyjnego ze stronami i uczestnikami postępowania sądowoadministracyjnego.Adresaci:Publikacja przeznaczona jest nie tylko dla sędziów, lecz także dla pracowników naukowych, pracowników administracji, aplikantów i studentów. Będzie przydatnym źródłem wiedzy o postępowaniu sądowoadministracyjnym dla osób wykonujących zawody prawnicze.

Publikacja wskazuje, w jaki sposób sędzia sądu administracyjnego powinien posługiwać się określonymi instytucjami procedury sądowoadministracyjnej, zwłaszcza w ich praktycznym zastosowaniu. Produkty z promocji znikają w błyskawicznym tempie. Metodyka pracy w sądach administracyjnych podejmuje ważną problematykę odnoszącą się m.in.

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska . Księgarnia internetowa merlin.pl Książka Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych autorstwa Borkowski Janusz, Adamiak Barbara , dostępna w Sklepie EMPIK.COM w cenie 74,50 zł .

POWIĄZANE KSIĄŻKI