Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych

Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych - Dariusz Świecki | Freeangle.org Z przyjemnością przedstawiamy książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia, autorstwa Mauro Bonazziego. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 lub jakimkolwiek innym możliwym formacie freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Dariusz Świecki
WYMIAR
3,59 MB
NAZWA PLIKU
Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych.pdf
ISBN
1214409414071

OPIS

Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych to publikacja przygotowana z myślą o praktykach – adwokatach i radcach prawnych występujących przed sądem w sprawach karnych, a także aplikantach adwokackich i radcowskich. Książka przedstawia czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w ujęciu praktycznym – według kolejności ich podejmowania. Stanowi swego rodzaju przewodnik po tekście kodeksu, objaśniając poszczególne instytucje procesowe z perspektywy działalności procesowej obrońcy i pełnomocnika. Zawiera także wskazówki przydatne przy sporządzaniu pism procesowych i występowaniu przed organami postępowania karnego. Ponadto w publikacji, w szerokim zakresie, cytowane są i objaśniane orzeczenia Sądu Najwyższego. Szóste wydanie znanej publikacji uwzględnia dużą nowelizację Kodeksu postępowania karnego obowiązującą od 5.10.2019 r. Wprowadza ona istotne zmiany w procedurze karnej, które zostały w tym wydaniu książki uwzględnione i omówione ze szczególnym wskazaniem tych, które związane są z czynnościami podejmowanymi przez obrońcę lub pełnomocnika.W związku z tym dodano m.in. nowe fragmenty dotyczące:ograniczenia udziału stron i ich przedstawicieli procesowych w posiedzeniu oraz rozprawie, prekluzji dowodowej, modyfikacji względnych przyczyn odwoławczych i ograniczenia zarzutów odwoławczych w apelacji, formułowania zarzutów odwoławczych w oparciu o formularz uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji, uzupełnienia apelacji w związku z uzupełnieniem uzasadnienia wyroku.Omówiono także przepisy dotyczące zasad sporządzania zażalenia, apelacji i jej uzupełnienia, kasacji, skargi, subsydiarnego i prywatnego aktu oskarżenia. Ponadto zamieszczono wzory takich pism. W najnowszym wydaniu szczególną uwagę zwrócono również na ostatnie zmiany wprowadzone do Kodeksu postępowania karnego, powstałe w konsekwencji epidemii koronawirusa, czyli tzw.: tarcze antykryzysowe 1.0 oraz 4.0.W wyniku tych nowelizacji do Kodeksu postępowania karnego:dodano przepisy dotyczące m.in. środków przymusu – art. 250 § 3b–3h k.p.k., art. 251 § 4 k.p.k., art. 258a k.p.k., art. 276a k.p.k. i art. 276a § 1a k.p.k., zmieniono niektóre przepisy regulujące postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego, wprowadzono nową formułę przebiegu posiedzenia i rozprawy w formie zdalnej (art. 96a k.p.k., art. 250 § 3b-3h k.p.k. i art. 374 § 3–9 k.p.k.).

określa, że pełnomocnikiem w postępowaniu może być jedynie adwokat bądź radca prawny. Projektowana nowelizacja wprowadzi możliwość ustanowienia pełnomocnikiem ... W publikacji zostały omówione skutki zaniedbań sądu w zakresie obowiązku udzielania stronom pouczeń co do czynności procesowych, a także - stanowiącym novum w krajowej procedurze cywilnej - obowiązku pouczenia o prawdopodobnym wyniku sprawy oraz uprzedzenia stron o możliwości podjęcia rozstrzygnięcia na innej podstawie prawnej. Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych to publikacja przygotowana z myślą o praktykach ? adwokatach i radcach prawnych występujących przed sądem w sprawach karnych, a także aplikantach adwokackich i radcowskich.

Szczególną uwagę poświęcono czynnościom w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem pierwszej instancji oraz związanym z zaskarżeniem orzeczeń - w tym z wniesieniem kasacji oraz wniosku o wznowienie postępowania. Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych to publikacja przygotowana z myślą o praktykach - adwokatach i radcach prawnych występują... Opis: Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych - Świecki Dariusz. Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych to publikacja przygotowana z myślą o praktykach - adwokatach i radcach prawnych występujących przed sądem w sprawach karnych, a także aplikantach adwokackich i radcowskich. Książka Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych autorstwa Świecki Dariusz , dostępna w Sklepie EMPIK.COM w cenie .

POWIĄZANE KSIĄŻKI