Wizerunek gminy i jego ochrona

Wizerunek gminy i jego ochrona - Natalia Mrukowska | Freeangle.org Z przyjemnością przedstawiamy książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia, autorstwa Mauro Bonazziego. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 lub jakimkolwiek innym możliwym formacie freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Natalia Mrukowska
WYMIAR
5,73 MB
NAZWA PLIKU
Wizerunek gminy i jego ochrona.pdf
ISBN
9254648498150

OPIS

W książce zaprezentowano szczegółową analizę oraz kategoryzację istotnych zagadnień dotyczących wizerunku gminy i jego ochrony, w tym m.in.:budowanie wizerunku gminy, kreowanie marki i branding gminy, kampanie reklamowe w kształtowaniu wizerunku gminy, rola logotypu jako elementu identyfikacji wizualnej gminy; wizerunek jako dobro osobiste gminy: pojęcie dobra osobistego osoby prawnej i jego charakter prawny, wizerunek jako dobre imię gminy, identyfikacja wizualna gminy, hasła promocyjne i slogany reklamowe gminy; ochrona wizerunku gminy: środki ochrony dóbr osobistych gminy, przykłady naruszenia wizerunku gminy oraz strefy identyfikacji wizualnej, roszczenia w przypadku naruszeń.W publikacji odwołano się nie tylko do jurydycznego rozumienia „wizerunku”, lecz także przywołano kontekst badań socjologicznych oraz ekonomicznych, przede wszystkim z zakresu marketingu i promocji. Takie ujęcie tematu przedstawia szerszy zakres przesłanek i uwarunkowań, jakimi kieruje się jednostka samorządu terytorialnego w tworzeniu i wykorzystywaniu swojego wizerunku.Adresaci: Publikacja przeznaczona jest dla osób zajmujących się kreowaniem wizerunku jednostek samorządu terytorialnego oraz wizerunku w marketingu terytorialnym. Zainteresuje także adwokatów i radców prawnych współpracujących z samorządami oraz przedstawicieli nauki prawa, ekonomii, czy socjologii.

"strefy wolne od LGBT". kształtowanie pozytywnego wizerunku jednostki osadniczej. Podmiotem tych działań może być zarówno miasto, gmina, województwo, region lub państwo.

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku. Zgoda jest podstawowym warunkiem legalności rozpowszechniania wizerunku. Wizerunek wpływa na rozwój, dlatego gmina może przed sądem domagać się jego ochrony.

POWIĄZANE KSIĄŻKI