Reklama produktów leczniczych. Komentarz do art. 52–64 ustawy – Prawo farmaceutyczne

Reklama produktów leczniczych. Komentarz do art. 52–64 ustawy – Prawo farmaceutyczne - Katarzyna Łoś | Freeangle.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki freeangle.org.

INFORMACJA

AUTOR
Katarzyna Łoś
WYMIAR
4,14 MB
NAZWA PLIKU
Reklama produktów leczniczych. Komentarz do art. 52–64 ustawy – Prawo farmaceutyczne.pdf
ISBN
1688673423544

OPIS

Publikacja prezentuje zasady reklamy produktów leczniczych zebrane w rozdziale 4 ustawy z 6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944 ze zm.). W komentarzu szczegółowo, ale zarazem bardzo praktycznie, omówiono przepisy art. 52–64 ustawy, opierając się na doświadczeniu autorów i orzecznictwie sądów oraz uwzględniając aktualną wykładnię stosowaną przez organ nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych i obrotem nimi, czyli przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.W opracowaniu można znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:w jakim przypadku można przyjąć, że reklama leku wprowadza w błąd; jak ściśle należy interpretować pojęcie zgodności reklamy z Charakterystyką Produktu Leczniczego; kiedy przekaz dotyczący leku nie będzie w ogóle uznany za reklamę; czy i w jakim zakresie można sponsorować konferencje, zjazdy i kongresy naukowe kierowane do osób upoważnionych do wystawiania recept lub prowadzących obrót produktami leczniczymi.Wyjaśnienie tych zagadnień ma fundamentalne znaczenie dla osób zaangażowanych w tworzenie materiałów reklamowych dla szeroko rozumianej branży farmaceutycznej lub ich akceptację przed emisją czy dystrybucją. W książce zaprezentowano przegląd wielu kluczowych decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego, zarówno tych stwierdzających naruszenie prawa, jak i tych umarzających postępowanie.Adresaci:Publikacja jest przeznaczona dla adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w doradztwie z zakresu prawa farmaceutycznego. Będzie przydatna także dla pracowników działów sprzedaży, marketingu i PR firm farmaceutycznych oraz pracowników agencji reklamowych i domów mediowych.

52-64 ustawy - Prawo farmaceutyczne / Katarzyna Czyżewska, Wolters Kluwer, 132,60 zł, okładka twarda, Sto tysięcy przecenionych książek, - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r.

... uwzględniając znowelizowane przepisy prawa farmaceutycznego, ustawy ... ustawy Prawo farmaceutyczne5, która weszła w życie 1 października 2002 roku, ...

POWIĄZANE KSIĄŻKI